Home » Glossary » Binjak

Binjak

BINJAK I m. kryes.

  1. Secili nga dy fëmijët lindin njëkohësisht nga e njëjta mëmë. Lindi binjakë. Janë binjakë.
  2. fig. Send i ngjan shumë një tjetri dhe është i lidhur ngushtë me .

BINJAK II mb.

  1. ka lindur njëkohësisht me një tjetër nga e njëjta mëmë. Motra binjake. Vëllezër binjakë. Qengja binjakë.
  2. përbëhet prej dy pjesësh njëjta, dyshe; ka dy pjesë lidhura a ngjitura bashkë ose rritura bashkë. Qershi (arrë, kumbull) binjake. Lisa binjakë. Çukë binjake. Qime binjake. Gishta binjakë dy gishta ngjitur bashkë. Enë binjake.
  3. fig. është shumë i ngjashëm me një tjetër, është pothuajse njësoj si një tjetër.
  4. si em. ~, ~U m. sh. ~Ë, ~ËT. Kalli misri, përbëhet nga katër a pesë kallinj vegjël ngjitur bashku; vëllezër.
Reklama