Home » Glossary » Ajo

Ajo

AJO <i>përem.1. vetor. Tregon një frymor a një send ( shënuar nga një emër i gjinisë femërore), për cilin bëhet fjalë, por nuk është i pranishëm; zëvendëson një emër gjinisë femërore ( numrin njëjës), është përmendur pak parë ose do përmendet pas. Ai dhe ajo. Ajo vetë pikërisht ajo. Ajo punon. I tregoj asaj. E marr me mend. Rri me . Jo kjo këtu, por ajo atje.
2. përd. em. libr. Përdoret vend emrit përveçëm një heroine ose emrit dashurës një vepër letrare.
3. dëft. Tregon një frymor a një send ( shënuar nga një emër i gjinisë femërore), ndodhet larg folësit se një frymor a një send tjetër i njëjtë; zëvendëson një emër gjinisë femërore ( numrin njëjës), është përmendur parë se një tjetër; kund. kjo. Ajo atje. Ja ajo. Po (gjithë) ajo e njëjta. Ajo vajzë (rrugë). atë mënyrë.
4. dëft. Tregon njërin prej dy frymorëve ose sendeve ( shënuar nga emra gjinisë femërore), krahasohen, përqasen a kundërvihen; kund. kjo. këtë ose atë fushë. Nga kjo ose nga ajo anë. këtë ose atë mënyrë.
5. dëft. Përdoret me një emër për përcaktuar mirë kohën, shënohet nga emri ose është përmendur parë; kund. kjo. Atë ditë (natë). Atë vjeshtë (pranverë). Atë herë. atë minutë.
6. dëft. Përdoret para një fjalie varur, e cila përcakton frymorin a sendin tregon përemri ( shënuar nga një emër i gjinisë femërore) ose para një fjalie kryefjalore, e cila përcakton frymorin a sendin, zëvendëson përemri. Ishte Partia ajo, i udhëhoqi masat luftë.
7. dëft. bised. Përdoret para një emri gjinisë femërore numrin njëjës për përforcuar një tipar a një vlerësim ose për shprehur mospërfillje a përçmim. Ajo farë grua. Gjithë ajo bukuri. Deri atë shkallë.
8. dëft. Përdoret për treguar mënyrë përgjithësuar një mendim, një gjendje a rrethanat përmenden parë ose plotësohen pas. Ajo ndodhi. Atë s’ta pret mendja. Atë është dhënë. Sa për atë lidhur me diçka, përsa i përket diçkaje. Përveç asaj përveç kësaj, gjithashtu.
9. dëft. libr. Përdoret vend një emri gjinisë femërore numrin njëjës për mos u përsëritur emri.
10. dëft. euf. përdoret për zëvendësuar një emër (sëmundjeje etj.), nuk dëshirojmë e nuk e quajmë udhës ta zëmë gojë për shkak paragjykimesh a për arsye tjera. Ajo punë sëmundja e tokës. Ajo e fëmijëve (e tokës) sëmundja e tokës. Ato grave zakonet, rregullat e grave. Ajo e gjellës kripë gjelle.
* Ajo botë (jetë) bota tjetër sipas paragjykimeve fetare e idealiste. I ra ( fije, fill) shih te FIJ/E,~A. S’ka gjë shih te KAM.

Reklama