Home » Glossary » Admirimi

Admirimi

admirimi <i>m –

  1. Veprimi sipas kuptimeve foljeve ADMIROJ, ADMIROHET.
  2. Ndjenja e këndshme kemi kur admirojmë diçka; vlerësimi i lartë e mirëdashës i punës e i veprave dikujt. <i>Kam admirim. Ngjall admirim. Shoh (flas) me admirim. Fitoi admirimin e gjithëve.
Reklama