Home » Glossary » Açik

Açik

AÇIK <i>mb. bised.1. I hapët, i çelët (për ngjyrat). Bojë açike. Basmë açike.
2. keq. vepron sheshit mënyrë jo hijshme e pa përfillur mendimin e njerëzve përreth, i pacipë, i pafytyrë. Grua açike. Sjellje açike.
AÇIK <i>ndajf. bised.Hapur, sheshit; qartë. Flas açik. Ia them açik. E tregon açik. Del (mbron) açik.
E shoh (duket) açik.

Reklama