Home » Glossary » Acar

Acar

ACAR <i>m.1. ftohtë i madh, i thatë e me ngricë; fraq, cingërimë, thëllim. Acar i ashpër. Acari i dimrit. Bën (ka) acar.
2. kryes. ~E, ~ET. ftohtat e dimrit, ngricat. Duron (kalon) acaret.
3. fig. Ashpërsi, vrazhdësi; zemërim. I flet me acar. E merr me acar.
4. fig. Frikë ngrin zemrën. I hyri acari shpirt. Rrinte me acar zemër.
5. përd. mb. Shumë i pastër e i ngrirë (për veshjen). I ka petkat acar.
ACAR <i>mb.1. I acartë. Mot (dimër) acar. Erë acare.
2. Shumë i pastër e i kulluar, shumë i kthjellët. Ujë acar.
3. Shumë i pastër e i rregullt veshje, mbahet akull; mban pastërti e rregull. Djalë acar. Grua acare.
4. fig. I mprehtë, i shkathët. Fëmijë acar.
ACAR <i>ndajf.1. Pastër e bukur, akull. I veshur acar.
2. Ashpër, me egër, vrazhdë. Foli acar. U soll acar.
3. fig. Pisk, ngushtë. E ka punën acar.

Reklama