Home » Glossary » ABËCË

ABËCË

ABËCË <i>f.1. Alfabeti i gjuhës shqipe, i emërtuar sipas tri shkronjave para tij; alfabet. Abëcëja e shqipes. Mësoj abëcënë.
2. vet. nj. fig. Fillimet e një pune, hapat e para; njohuritë e para thjeshta e domosdoshme për diçka, bazat e diçkaje. Abëcëja e marksizmit. Abëcëja e artit
(e shkencës). Abëcëja e jetës.

Reklama