Home » Glossary » Abazhur

Abazhur

ABAZHUR <i>m.Mbulesë prej qelqi, prej metali ose prej një lënde tjetër, shërben për ta mbledhur dritën e llambës elektrike një drejtim, për mbrojtur sytë nga drita e fortë ose për zbukurim; mbështetësja për llambën bashkë me këtë mbulesë. Abazhur tryeze (muri). Abazhur pjatë. Llambë me abazhur. Ndez abazhurin.
Reklama