Home » Glossary » Abanoz

Abanoz

ABANOZ <i>m. bot.Bimë e vendeve nxehta, me dru çmueshëm, rëndë e fortë, zakonisht me ngjyrë zezë, i cili përdoret për orendi, për vegla muzikore e për punime artistike. Abanoz i zi (i kuq). Dru abanozi. Orendi prej abanozi. Vegël muzikore prej abanozi.
* Uabanoz rroi shumë kohë, jetoi gjatë.

Reklama