Home » Strugë, nxënësit në “Niko Nestor” mësojnë pa libra

Strugë, nxënësit në “Niko Nestor” mësojnë pa libra

Mësimi pjesën madhe lëndëve profesionale shkollën e mesme “Niko Nestor” Strugë edhe tej zhvillohet mënyrë improvizuar. mungesë librave, nxënësit bëjnë fotokopjimin e materialit apo i shkruajnë mësimet fletore.

Lloga shprehet se situata është e keqe edhe drejtimin shëndetësi ndërsa nxënësit e vitit parë dhe katërt edhe tej nuk janë furnizuar me librat e gjuhës shqipe. Profesorët thonë se janë detyruar mësimet t’i nxjerrin nga librat për fakultet apo nga librat e ish Jugosllavisë.

Drejtori i Shkollës thotë se është i vetëdijshëm për problemin, por pret përgjigje nga Institucionet.

MUNGON NJË PJESË E MADHE E LIBRAVE SIDOMOS DREJTIMIN E TEKSTILIT, ELEKTROTEKNIKËS DHE DREJTIMIT NDËRTIMOR GJEODEZIK, PËR DALLIM NGA DREJTIMI KIMI- TEKNOLOGJI, EKONOMI DHE NJË PJESË E DREJTIMEVE SHËNDETËSORE. PROFESORËT E KËTYRE DREJTIMEVE VET PËRGATISIN MATERIAL PËR ORËT”- THA MILE POPOSKI, DREJTOR I “NIKO NESTOR”.

Nga Ministria e Arsimit thonë se rrjedhë e sipër është procesi i përpunimit 31 teksteve për shkollat e mesme profesionale. njëjtat pas përgatitjes dhe përshtatjes përputhje me ligjin do shtypen bazë tirazhit nevojshëm dhe do shpërndahen nëpër shkolla.

Reklama