Home » Kroaci, qytetet dhe ishujt e zgjuar: drejt zhvillimit të një platforme investuese

Kroaci, qytetet dhe ishujt e zgjuar: drejt zhvillimit të një platforme investuese

Për pasur një zhvillim shpejtë dhe qëndrueshëm bashkive dhe ishujve kroatë, Banka Europiane e Investimeve (BEI) dhe Ministria kroate e Zhvillimit Rajonal dhe Fondeve BE-së nënshkruan një marrëveshje Shërbimeve Këshillimore, për mbështetur hartimin e një platforme investimi për qytetet dhe ishujt e zgjuar.

Zëvendëspresidenti i BEI, Vazil Hudák, ministrja e Zhvillimit Rajonal dhe Fondeve BE-së, Gabrijela Zalac, dhe presidentja e Bordit Drejtues Bankës Kroate për Rindërtim dhe Zhvillim (HBOR), Tamara Perko, njoftoi Dubrovnik, zhvillimin e përbashkët platformës investuese.
Mbështetja këshillimore për krijimin e platformës investimeve do financohet nga Qendra Këshillimore, një nismë e përbashkët e BEI dhe Komisionit Europian, pjesë e Planit Investimeve për Europën.

“Zhvillimi i zgjidhjeve financimit zgjuar për mbështetur zhvillimin e bashkive dhe ishujve kroatë pritet ketë ndikim edhe drejt rritjes qëndrueshme Kroacisë”, tha Vazil Hudák, zëvendëspresidenti i BEI. Ministrja e Zhvillimit Rajonal dhe Fondeve BE-së, bashkëpunim me Bankën Europiane Investimeve, do ofrojnë mbështetje për zhvillimin e ishujve dhe qyteteve zgjuara, duke nxitur investimet private dhe publike.

“Mbështetja këshillimore e kontraktuar do fillojë nëntorin e këtij viti, ndërsa inventari i projekteve do identifikohen përmes platformës investuese për qytetet e zgjuara do shërbejë si bazë për programimin dhe zbatimin e mekanizmave ITI për qytetet periudhën pas 2020”, tha ministrja Zalac. vende tjera, platformat e investimeve për qytetet e zgjuara kanë financuar projekte si Rigjenerimi i një qytetërimi urban (Malta); mbështetja për projektin e rinovimit urban (Polonia); investimet ndërtesat bashkiake, infrastruktura dhe projektet e rigjenerimit urban (Bullgari); mbështetje për zhvillimin e rajoneve ekologjike (Francë); transformimi i një sistemi ujor (Gjermani); ose përmirësimet e sistemit ndriçimit qytetit (Lituani).

“Jam shumë e lumtur Banka Kroate për Rindërtim dhe Zhvillim, do ketë rol rëndësishëm zbatimin e kësaj nisme përmes financimit investimeve private dhe publike sektorin e qyteteve dhe ishujve zgjuar”, tha znj. Perko.
Përvoja financimin e projekteve zonat pak zhvilluara dhe marrëdhëniet tona me Ministrinë dhe BEI do kontribuojnë zbatimin efektiv projektit, përfundoi Tamara Perko.

Sa i takon Bankës Europiane Investimeve, investimet rajonale dhe ato qytetet e zgjuara janë një mënyrë efikase për t’iu përgjigjur mandatit kohezionit social dhe territorial, duke mbështetur përmirësimin e ekonomive lokale një botë dixhitale po zhvillohet me ritme shpejta”, tha zëvendëspresidenti i BEI, Vazil Hudák.

The post Kroaci, qytetet dhe ishujt e zgjuar: drejt zhvillimit të një platforme investuese appeared first on Revista Monitor.

Reklama