Home » Përmes Bujanocit e Preshevës, përveç Autostradës e Hekurudhës është edhe projekti i kanalit ujor të lundrueshëm

Përmes Bujanocit e Preshevës, përveç Autostradës e Hekurudhës është edhe projekti i kanalit ujor të lundrueshëm

Tri komunat aktualisht përfshin, nuk do duhej bashkohen pjesërisht, por pandarë. Mbi gjitha është prezent elementi dhe fryma shqiptare vazhdimësi. Kjo krahinë është një korridor kalon Autostrada, Hekurudha
dhe projekti shekullor, kanali ujor i lundrueshëm-rruga lundruese. këtë Rajon është mbajtur edhe Referendumi 1 e 2 mars 1992, lufta e armatosur dhe sakrifica e UÇPMB-ës, Marrëveshja e Konçulit, këto janë elemente nuk mund mohohen. Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, për bashkim me Kosovën vetëm do duhej zbatohet vullneti i shprehur lirshëm i kësaj popullate përbëjnë shumicën.

Shkruan: Mr.Sc.Refik HASANI

Presheva, Bujanoc janë dy komuna pëmes tyre kalon Autostrada e Hekurudha si lidhje tokësore lidhin Beogradin e Athinën. Mos harrojmë ka hartuar përmes Bujanocit e Preshevës edhe rruga ujore nga Lumi Danub drejtë Lumit Aksios dhe portit Selanikut Greqi. Projekti shekullor për ndërtimin e kësaj rruge lundruese daton nga 7 korriku i vitit largët 1909. Kjo do ta lidhte Evropën qendrore dhe veriore Perëndim, deri sa Lindje me Detin e Zi dhe Jug me Kanalin e Suezit.
Përmes dy komunave tona do bëhet lidhja tokësore e dy baseneve shumë rëndësishëm, asaj Moravës dhe Vardarit.
Pra, Komunat e kësaj Krahine kan rëndësi, posedojnë potencial dhe janë zona kyçe e vendndarjes dhe vendbashkimit dy Lumenjve potencialisht lundrueshëm, lidhja kyçe e transportit ballkanik drejtimin gjeografikë Jug-Veri.
kohën kur bisedimet mesë Kosovës dhe Serbisë mund hapet tema mbi bashkimin e Medvegjës, Bujanocit dhe Preshevës me Kosovën, kjo do duhej shtrohet si respektim i Referendumi 1 e 2 mars 1992 dhe luftës armatosur dhe sakrifica e UÇPMB-ës. Se sa do jemi afër këtij realiteti, varet përveç tjerash edhe si ndërtohet qëndrimi i palës Kosovare.

16.09.2018

Reklama