Home » Katër punëtorët e lënduar gjatë punës në ndërtimtari, PSD kërkon zbatimin e ligjit mbi punën

Katër punëtorët e lënduar gjatë punës në ndërtimtari, PSD kërkon zbatimin e ligjit mbi punën

Pas rastit Ferizaj ku katër punëtorë ndërtimtarie ranë nga lartësia objektin cilin punonin, Partia Socialdemokrate fton Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Inspektoratin e Punës sigurojnë urgjentisht zbatimin dhe monitorimin përpikëri Ligjit Punës dhe atij për Sigurinë dhe Shëndetin Punë.

reagimin e saj, kjo parti kërkon Inspektorati i Punës inspektohet lidhur me punën e tij edhe kundrejt punëdhënësve cilët nuk po i zbatojnë dispozitat ligjore fuqi për t’i siguruar punëtorët vendin e tyre punës.

Mos sigurimi i kushteve bazike sigurisë punë flet zëshëm për trajtimin e punëtorëve Kosovë. Punëtorët, veçanërisht ata sektorin privat, punojnë kushte shumë vështira, për një pagë minimale, me orar tejzgjatur, pa pushim merituar dhe pa kurrfarë sigurie”, thuhet deklaratë.

PSD kërkon po ashtu Inspektorati i Punës ta ketë numrin e nevojshëm inspektorëve dhe ta ketë vendosmërinë për siguruar zbatimin e ligjit, ndërkohë institucionet publike duhet t’u dalin krahë punëtorëve dhe drejtave tyre.Ndryshe, Kosovë vetëm 6 vitet e fundit, 61 punëtorë kanë humbur jetën vendin e tyre punës.

 

Reklama