Home » Mallrat e konfiskuara dalin në ankand për shitje

Mallrat e konfiskuara dalin në ankand për shitje

Pas konfiskimit, një sasi e madhe e mallrave ndryshme dhe automjeteve Doganën e Kosovës dalin ankande për shitje, por sipas analistëve ekonomisë, Komisioni vlerësuese i Doganës duhet jetë transparent, sepse sipas tyre, ka dyshime për keqpërdorime.

Analisti i ekonomisë Jakup Bellaqa, thotë për Kosovapress se sa i përket mallrave konfiskohen nga Dogana cilat vlerësohen nga Komisioni për këto mallra, pasi t’i kalojnë procedurat ligjore dhe dalin ankand publik, ku dhe i caktohet një çmim shitës, ky Komision duhet jetë transparent, ferë dhe jo diskriminues sepse ka ankesa për keqpërdorime.

Ai tutje thotë se kjo praktikë duhet ndërpritet sepse e krijon një imazh negativ, e ky imazh nuk i konvenon as Doganës dhe e rrezikon sovranitetin ekonomik dhe integritetin ekonomik ekonomisë nacionale.

“Transparenca duhet me qenë 100 për qind për me krijuar bindje, sepse derisa nuk ka transparencë krijohet mosbesim, ndërsa derisa s’ka transparencë krijohet dyshimi, edhe pse dogana është një institucion shumë i rëndësishëm duhet me u fuqizuar sepse 65 për qind buxhetit Kosovës mblidhen nga Doganat. Deficiti buxhetor Kosovë ende është 2.6 për qind, momentin kur është 3 për qind sipas FMN-së kjo përqindje paraqet krizë buxhetore. Andaj, Dogana po ashtu ka rolin e vet për mbledhjen e tatimeve”, thotë Bellaqa.

Për hir transparencës plotë, ai ka kërkuar shitjet Doganë, mos publikohen vetëm ueb faqen e saj.

Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arian Zeka, thotë për KosovaPress se mungon një informim gjithëpërfshirës për ankande Doganë, edhe mjetet e komunikimit ose media, diçka e tillë nuk është parë, por megjithatë sipas tij, ueb faqen e tyre paku informatat e tilla publikohen.

Një komunikim i mirë ndërmjet doganës dhe asociacioneve biznesit, ndoshta do ishte i nevojshëm sa për t’i tejkaluar problemet e mundshme aspektin e informimit bizneseve ose personave tjerë fizik. Meqenëse pastaj informatat do shpërndaheshin shumë me lehtë për mes asociacioneve biznesit tek bizneset dhe besoj se kjo është diçka Dogana mund ta bëjë shumë lehët përmes shpërndarjes informatave te asociacionet e pastaj natyrisht edhe deri tek bizneset janë anëtare e këtyre asociacioneve”, thekson Zeka.

Zëdhënësi i Doganës Kosovës, Adriatik Stavileci për KosovaPress pohon se Dogana përcakton fillimisht vlerën minimale mallrave dhe pastaj presin ofertat nga kompanitë apo personat fizik për shitjen e tyre.

Ai thotë se kjo formë e komunikimit bëhet vetëm ueb sajtin zyrtarë Doganës. Ai mohon mos ketë transparencë për shitjen e mallrave konfiskuara.

“Shitja kryesisht bëhet me ankande. gjitha shitjet doganë bëhen, publikohen vebfaqen tonë dhe varësisht si personat juridik, si personat fizik mund marrin pjesë këto ankande përmes kuotimit tyre për një produkt caktuar… Dogana e përcakton fillimisht vlerën minimale mallrave dhe pastaj presim ofertat nga kompanitë apo personat fizik për shitjen e tyre. rast se janë sasitë shumë mëdha, atëherë kalon vetëm për shitje tek personat juridik, realisht tek kompanitë, kurse rastin e automjeteve, p.sh, ankandin e fundit cilin e kemi hapur deri datën 25 kur është përmbyllja e tij, është për shitjen e automjeteve konfiskuara si rezultat I kundërvajtjeve doganore, disa tjera janë kanë qenë pjesë e flotës doganës dhe ato janë duke u zëvendësuar dhe janë duke u shitur. Pra, aty dogana ka përcaktuar vlerën minimale, ta marrim një shembull, një automjet i konfiskuar i vitit 2004 ose 2005 fillon me vlerë minimale prej 600 euro e tutje, varësisht prej ankandit”, ka thënë zëdhënësi Stavileci.

Stavileci tregon se gjitha rastet mallrat cilat kapen pa taksa, fillimisht procedura e parë është konfiskimi.

Ai thotë se ka shumë automjete cilat i konfiskojnë gjatë vitit dhe gjitha këto pasi përfundojnë gjitha procedurat ligjore, i jepet edhe palës e drejta ankimore me cilën e vërteton pretendimin e tij ose ndjek rrugën ligjore deri fund dhe kur përfundojnë gjitha rrugët ligjore, atëherë aplikohet edhe shitja apo falja ose asgjësimi i produkteve varësisht çfarë produkti është.

Vetëm rastin e barnave, Stavileci thotë se ato i përcjellin Agjencinë për Produkte Medicionale, sepse Dogana nuk ka kushte për trajtimin e tyre.

rast se kemi automjete ose mallra tekstilit, atëherë ato i nënshtrohen shitjes. Dogana nuk parasheh grumbulloj mallra, dogana vetmin qëllim e ka përmes shitjes siguroj taksat cilat është dashur paguhen për ato produkte”, theksoi zëdhënësi Stavileci.

Mirëpo, ai ka thënë se nuk kanë pasur asnjë ankesë deri tani gjitha ankandet janë zhvilluar dhe i kanë përfunduar.

The post Mallrat e konfiskuara dalin në ankand për shitje appeared first on INSAJDERI.

Reklama