Home » Këshilla për mërgimtarët, kur vijnë në Kosovë a të marrin franga apo euro

Këshilla për mërgimtarët, kur vijnë në Kosovë a të marrin franga apo euro

Gjatë verës, një numër i madh i mërgimtarëve vijnë Kosovë për pushime. Megjithatë, para se nisen pushim mërgimtarët duhet mendojnë sa para marrin me vete. Por, njëra prej dilemave mërgimtarëve është se a t’i marrin paratë franga apo euro, apo t’i nxjerrin nëpër bankomata kur vijnë Kosovë.
Vlera e frangut Kosovë është e vogël se vlera e euros Zvicër

Kursi i shkëmbimit është dinamik dhe bazohet vlera bursës ndërkombëtare. baza ditore përcaktohet kursi sipas ekuilibrit, i cili krijohet duke marrë parasysh ofertën dhe kërkesën për një valutë caktuar.
Për këtë arsye vlera shkëmbimit është zakonisht gjithmonë e njëjta. Sidoqoftë, ekzistojnë politika dhe strategji gjitha institucionet financiare për siguruar paranë, e cila duhet ruhet dhe kjo sjell një ndryshim çmimore shkëmbimit.
Pasi euro është valuta zyrtare e Kosovës, nuk duhet paguhet një “sigurim” për këtë valutë, por vetëm për valutën kundërvlerë euros, këtë rast, për valutën CHF. krahasim me Zvicrën, vlera e CHF-së Kosovë është e vogël se vlera e euros Zvicër dhe për këtë arsyeje shkëmbimi Kosovë është favor turistëve apo mërgimtareve, cilët vizitojnë Kosovën.
Rekomandimet
shtator vitit kaluar Kosovës është lansuar platforma e parë dhe e vetme online bën hulumtimin e produkteve financiare, Trekandi. CEO i kësaj platforme, Jetmir Halimi, është rritur Zvicër, ku dhe ka krijuar bagazh profesional. Halimi jep rekomandimet për mërgimtarët.
“Kursi për transferim është gjithmonë i mirë krahasim me kursin e shkëmbimit parasë fizike, por nënkupton duhet ekzistojë një llogari bankare një institucion financiar Kosovë. Për turistët apo vizitorët Kosovë rekomandohet kenë vetëm një vlerë caktuar, e cila nevojitet për udhëtim cash dhe gjitha paratë e tjera transferohen përmes transferit bankar një llogari institucionit financiar Kosovë, shkruan Albinfo.ch. Mirëpo, çmimi për transferim është i ndryshëm institucionet financiare dhe mund ndryshojë rregullisht.
Për momentin është i përcaktuar rreth 0.3% te vlerës ose minimum 15 euro. Përfundimisht duhet kemi kujdes me përdorimin e kartelave VISA dhe MasterCard. Qëllimi i këtyre kartelave është përdoren për pagesa direkt.
Mirëpo, nuk preferohen për tërhequr para bankomata, pasi janë lidhur me ndalesa larta nga institucionet cilat kanë lëshuar këto kartela. Ndalesat cilat aplikohen përcaktohen individualisht nga secili institucion”, është shprehur Jetmir Halimi.
Duhet deklarohen Dogana

Mërgimtarët cilët vijnë Kosovë duhet kenë kujdes edhe kur marrin shumë se 10 mijë euro. Ato duhet deklarohen Doganë, por nuk do paguhen taksa shtesë. Lidhur me deklarimin monetar, Adriatik Stavileci sqaron. “Deri dhjetë mijë euro nuk ka nevojë deklarohen, kurse shumë se 10 mijë euro duhet deklarohen Doganën e Kosovës. Nuk ka nevojë paguhet tatim, por vetëm duhet deklarohen. Edhe një milion (euro) jenë, vetëm duhet deklarohen”, është shprehur zëdhënësi i Doganës Kosovës.
«10 mijë euro për një person. Edhe nëse janë 3 persona, secili person duhet t’i mbajë ato me vete. Gabimi i madh është kur një person i mban 30 mijë euro, edhe pse janë 3 persona udhëtojnë dhe mund dënohen apo konfiskohen komplet”, rekomandojnë ekspertët financiarë.
Vlera e frangut nëpër banka dhe zezë’ Kosovë
Por, sa është vlera e frangut Kosovë ? Banka Qendrore e Kosovës tregon gjithçka. Vlera e euros ishte 1.1704 franga 12 korrik. Zëdhënësi i BQK-së, Besnik Kada, është shprehur për albinfo.ch se kjo është vlera zyrtare, sipas BQK-së për Kosovë, derisa bankat Kosovë mund kenë shifra ndryshme.
Megjithatë, shifrat ndryshojnë shumë zezën’ apo ‘dorë’, siç thonë vendësit Kosovë. Frangu blihet me 0.86 dhe shitet për 0.85, shumë e ndryshme nga ajo banka. Por, po kesh shumë frang, mund blihet edhe shtrenjtë. 

Reklama