Home » Papunësia, problemi numër një në Maqedoni

Papunësia, problemi numër një në Maqedoni

Papunësia, jeta e shtrenjtë, gjendja ekonomike amvisëri dhe situata ekonomike vend mbeten shqetësimet kryesore qytetarëve Maqedoni

 

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 5 korrik – Papunësia, jeta e shtrenjtë apo çmimet rritje, gjendja ekonomike amvisëri si dhe situata ekonomike vend mbeten shqetësimet kryesore qytetarëve Maqedoni. Sipas anketës fundit Eurobarometrit publikuar para një muaji dhe realizuar periudhën prej 17 deri 31 maj, lidhur me telashet kryesore me cilat ballafaqohet shteti, anketuarit janë përgjigjur me 41 për qind se problem numër një është papunësia, me 34 për qind janë përgjigjur se kjo është situata ekonomike, 23 për qind janë përgjigjur për koston e jetesës dhe me 18 për qind janë përgjigjur se ikja jashtë e popullatës apo migrimi paraqesin shqetësim për ta, shkruan gazeta KOHA.

Nga ana tjetër, pyetur se cilat janë shqetësimet e tjera me cilat përballet vendi, anketuarit janë përgjigjur se i mundon edhe kriminaliteti, borxhi publik, siguria shëndetësore dhe sociale, pensionet, sistemi arsimor e kështu me radhë. pyetjen e veçantë se cilat janë problemet e tjera me cilat ata përballen ata personalisht, qytetarët janë përgjigjur se janë shqetësuar edhe për kushtet e jetesës dhe punës, çështjet e ambientit dhe klimës etj.

shumë se një e treta apo 40 për qind e anketuarve nuk presin përmirësim situatës ekonomike 12 muajt e ardhshëm, ndërsa një e treta apo 33 për qind mendojnë se nuk do ketë ndryshime pozitive. Vetëm 22 për qind e anketuarve janë optimistë se situata ekonomike shtet do shënojë progres dhe përmirësim.

Qytetarët Maqedoni nuk kanë ndonjë shpresë madhe as për punësime reja. Një e treta apo 33 për qind nuk presin ndryshim situatës, 40 për qind mendojnë se bile do përkeqësohet situata me hapjen e vendeve reja punës, ndërsa vetëm 22 për qind janë optimist mëdhenj për punësimin.

Qeveria e Maqedonisë gëzon besimin e 30 për qind qytetarëve, ndërsa Parlamenti te 26 për qind e qytetarëve, ndërsa mosbesim ndaj këtyre institucioneve kanë shprehur 60 dhe 66 për qind qytetarëve. Besim Bashkimin Evropian kanë 55 për qind qytetarëve, ndërsa 37 për qind nuk kanë besim.

pyetjen se çka për ta personalisht paraqet Bashkimi Evropian , numri i madh i anketuarve Maqedoni, apo 56 për qind janë përgjigjur liria e udhëtimeve, studimit dhe punës çdo kund Evropë, pastaj prosperiteti ekonomik me 37 për qind, pason paqja, demokracia dhe pozita e fuqishme botë me 22 për qind dhe mbrojtja sociale me 19 për qind.

Është interesante theksohet se BE, për qytetarët e Maqedonisë nënkupton edhe diversitet kulturor, kufij hapur apo kontroll pamjaftueshëm kufijtë e jashtëm, humbje identitetit kulturor etj.

Ndryshe, anketat për Eurobarometrin e pranverës Bashkimit Europian dhe vendeve kandidate publikuar muajin qershor, kanë marrë pjesë 33.130 persona nga shtetet e vjetra dhe ato shtet pretedente për tu anëtarësuar Unionin Evropian. (koha.mk)

Reklama