Home » Nesër mblidhet Kryesia

Nesër mblidhet Kryesia

Kryesia e Kuvendit  do mblidhet nesër orën 11:00.

këtë mbledhje do vendoset për seancën e radhës parlamentare.

 

lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=147&loc=http%3A%2F%2Findeksonline.net%2Fneser-mblidhet-kryesia-e-kuvendit-ky-eshte-rendi-i-dites%2F&referer=http%3A%2F%2Findeksonline Nesër mblidhet KryesiaRendi i ditës:

 

  1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë Kuvendit.
  2. Pikat e papërfunduara nga Seancat e mëparshme:
  3. Votimi i Propozim-rezolutës nga Interpelanca e Kryeministrit Republikës Kosovës, z. Ramush Haradinaj, lidhje me situatën dhe gjendjen financiare ndërmarrjet publike Telekomit dhe Postës Kosovës,

2.Votimi i Propozim-rezolutës nga Interpelanca e Kryeministrit Republikës Kosovës, z. Ramush Haradinaj, lidhje me vendimet e Ministrit Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, z. Nenad Rikallo për shkarkimin e një drejtori dhe ndarjen e mjeteve grante dhe subvencione.

3.Votimi parim i Projektligjit për aktet juridike,

4.Votimi lexim dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale,

5.Votimi i Raportit vjetor financiar për Buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2017,

6.Votimi i Raportit vjetor Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të  Kosovës për vitin 2017,

7.Votimi i Raportit vjetor Këshillit Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2017,

8.Votimi i Raportit vjetor Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e Dhënave Personale për vitin 2017,

9.Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhje me Kornizën Afatmesme Shpenzimeve 2019-2021.

3.Përgatitjet për Seancën plenare radhës:

  1. Interpelanca e ministrit Administratës Publike, z. Mahir Yagcilar, sipas kërkesës Grupit Parlamentar Partisë Socialdemokrate, lidhje me mos-ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. MShP 2004/07 për udhëtimet zyrtare,
  2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit Republikën e Kosovës.
  3. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave
Reklama