Home » KDI ka një thirrje të rëndësishme për deputetët

KDI ka një thirrje të rëndësishme për deputetët

Instituti Demokratik i Kosovës u ka bërë një thirrje rëndësishme deputetëve, njofton Klan Kosova.

Përmes një shkrimi ata kanë kërkuar deputetë thirrin një seancë kryekëput do fokusohej dialogun Kosovë-Serbi.

poshtë është shkrimi i plotë:

Një pjesë e madhe e deputetëve Kuvendit Kosovës janë duke kërkuar dialogu Kosovë-Serbi ti kthehet Kuvendit dhe diskutohet këtë institucion.

Pse atëherë deputetët e Kuvendit Kosovës janë duke hezituar thërrasin një seancë veçantë do fokusohej kryekëput çështjen e dialogut Kosovë-Serbi?

nga konstituimi i përbërjes fundit Kuvendit shtator 2017, legjislatura e VI-të nuk ka mbajtur asnjë seancë me pikë rendit ditës, ardhmen e dialogut Kosovë-Serbi.

KDI 29 maj 2018 i ka bërë thirrje publike Kuvendit thërras një seancë jashtëzakonshme duke e konsideruar rëndësinë ky proces diskutohet institucionin lartë përfaqësues qytetarëve.

Shumë thjeshtë, pse deputetët e Kuvendit nuk janë duke ftuar një seancë plenare me pikë rendit ditës dialogun Kosovë-Serbi?

Kush po i pengon deputetët ta bëjnë një gjë tillë?

Pse po hezitojnë ushtrojnë drejtën e tyre?

Çfarë po i ndalon deputetët e Kuvendit ftojnë seancë diskutimi për temën e dialogut?

Rregullorja e Kuvendit e përcakton qartë. Kjo është kompetencë e vet deputetëve siç përcaktohet Neni 42 ‘Përcaktimi i rendit ditës’, Nenin 49 ‘Shqyrtimi i çështjeve urgjente Kuvend’, Neni 38 ‘Mbledhja e jashtëzakonshme’.

fakt edhe vet Presidenti i shtetit mund kërkoj seancë jashtëzakonshme dhe shkojë informojë deputetët mbi takimin e parë ka mbajtur Bruksel me Aleksandar Vuçiq.

Këtë kërkesë KDI ia ka bërë kreut shtetit 25 Qershor 2018.

Pra, gjithë flasin por nuk ndërmarrin veprime konkrete.

nderuar deputetë dhe përfaqësues partive politike e institucioneve.

Kosova është vonuar me trajtimin e kësaj teme, raport me Serbinë. Ftoni seancën dhe diskutoni Kuvend, aty ku e ka vendin çështja e dialogut Kosovë-Serbi.

Se si duhet ta bëni atë, rregullorja e Kuvendit Kosovës e ka përcaktuar shumë qartë.

Neni 42 Përcaktimi i rendit ditës

  1. Kryesia, bashkëpunimin me kryetarët e grupeve parlamentare, e përcakton rendin e ditës për mbledhjen e radhës Kuvendit. Rendi i ditës u dërgohet deputetëve.
  2. Rendi i ditës konsiderohet i miratuar, përveç se kur fillim mbledhjes një ose shumë grupe parlamentare, përfaqësues një ose shumë komisioneve, paku gjashtë (6) deputetë ia propozojnë me shkrim Kryetarit një amendament për rendin e ditës, përkatësisht nëse një deputet e ngrit një çështje ngutshme dhe kjo e merr miratimin shumicës.
  3. Deputeti, para miratimit rendit ditës, mund propozojë çdo mbledhje plenare Kuvendi ta shqyrtojë menjëherë një çështje urgjente. Propozimi duhet jetë përputhje me nenin 49 kësaj Rregulloreje.

Neni 49 Shqyrtimi i çështjeve urgjente Kuvend

  1. secilën mbledhje plenare, deputeti duke e njoftuar paraprakisht Kryetarin e Kuvendit, mund propozojë Kuvendi ta shqyrtojë menjëherë një çështje urgjente, e cila duhet te jetë përputhje me përkufizimin e shtojcës parë te shprehjeve Rregullores. Kryetari i Kuvendit ia mundëson deputetit propozojë Kuvend. Propozimi i tij vihet votim. Nëse Kuvendi me votim vendos ta marrë çështjen parasysh, çështja radhitet rendin e ditës mbledhjes.
  2. Propozimet e grupeve parlamentare për shqyrtimin e çështjeve urgjente vendosen me votim Kuvend.

Neni 38 Mbledhja e jashtëzakonshme

  1. Kryesia mund thërrasë mbledhje jashtëzakonshme Kuvendit, për ta shqyrtuar një çështje ngutshme.
  2. Mbledhjen e jashtëzakonshme mund ta thërrasin edhe: a) Presidenti i Republikës Kosovës, b) Kryeministri i Republikës Kosovës, c) Një ose shumë grupe parlamentare, përfaqësojnë jo pak se një tretën e deputetëve, përkatësisht 40 deputetë Kuvendit.
  3. Kërkesa për mbledhje jashtëzakonshme duhet t’i përmbajë çështjen do shqyrtohet dhe arsyetimin pse konsiderohet çështje e ngutshme dhe e rëndësishme.

klankosova.tv

Reklama