Home » Gjykata zbardh vendimin për Izet Haxhinë

Gjykata zbardh vendimin për Izet Haxhinë

 

Gjykata e Tiranës ka zbardhur vendimin shpjegon se përse u pranua kërkesa e Izet Haxhisë për rivendosur afat dënimin 25-vjeçar dhënë mungesë ndaj tij me akuzën e bashkëpunëtorit vrasjen e deputetit demokrat Azem Hajdari.

Sipas këtij vendimi katër faqe gjyqtari Besnik Hoxha argumenton se: “(kërkuesi) Izet Haxhia, i cili ka qenë cilësinë e pandehurit dhe nuk ka lëshuar asnjë prokurë apo akt tjetër përfaqsimi gjykim. Kërkuesi nuk ka dhënë asnjë deklarim përpara organeve proceduese dhe nuk provohet ketë patur dijeni për ankimin e vendimit Gjykatën e Apelit Tiranë, i cili ka lënë fuqi vendimin e Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kërkuesi Izet Haxhia gjatë gjithë kësaj periudhe ka qënë Turqi nën mbikqyrjen e vazhdueshme autoriteteve shtetërore Turke deri momentin e ekstradimit tij Shqipëri dt.08.05.2018”.

Gjyqtari Hoxha tej vendimin e tij hedh poshtë dhe pretendimin e prokurorit se Izet Haxhia ka tejkaluar afat 10 ditorë ankimit.

këtë vendim sqarohet se: “Ky pretendim i prokurorisë nuk është i bazuar ligj. Nuk është detyrë e kërkuesit provoje se kërkesa është paraqitur brenda 10 ditëve por është detyrë e shtetit provoje datën se kur i ka njoftuar vendimin e pas, nga fillimi i kësaj date llogaritet afati 10 ditor, pa qenë e nevojshme për ndonjë provë tjetër”.

Një tjetër provë i ka dhënë mundësinë Izet Haxhisë rivendosë afat dënimin e tij e provuar kjo tashmë edhe nga gjykata penale është fakti se ai s’ka patur kurrë zyrtarisht dijeni për dënimin mungesë.

Kjo thotë gjykata nuk i është komunikuar as nga autoritetet turke cilat i kanë vënë dijeni vetëm masës arrestit, por jo dënimin.

Siç rezulton nga këto akte, momentin e arrestimit nga Interpol Ankara, atij nuk i është njoftuar vendimi i dënimit gjykatës shqiptare, por vendimi për caktimin e masës sigurimit arrest burg. Kjo del qarte nga data e kërkesës për kërkim ndërkombëtar dt. 03/02/2001 ndërsa vendimi i dënimit është shpallur datën 29/04/2002 (dhe datën 09/07/2002 i gjykatës Apelit Tirane).

Sa me sipër, kërkuesit Izet Haxhia nuk i është komunikuar vendimi penal Nr. 316 date 29/04/2002

Megjithatë, aktet nuk ka asnjë lloj tjetër informacioni ku vërtetohet marrja dijeni e vendimit dënimit gjykatës shkallës parë Tiranë me qëllim llogaritej afati 10 ditor për tu rivendosur afat.

Pas shumë se dy dekadash, 8 maj 2018, Izet Haxhia, dikur truproja e ish-presidentit Berisha u ekstradua nga Turqia dhe me rivendosjen afat këtij dënimi ai kërkon rihapjen e dosjes “Hajdari” e konsideruar si vrasja e shekullit.

a.s/dita

Reklama

Lexo më shumë