Home » Impiantet fotovoltaikë, joshja nga kthimi i shpejtë i investimit

Impiantet fotovoltaikë, joshja nga kthimi i shpejtë i investimit

Flet Stavri Thano, Menaxher i Përgjithshëm UNI-COM sh.a.: Instalimi i 1 kwp kërkon 1 mijë euro, kush favorizohet nga lehtësimi te TVSH

 

Kthimi i shpejtë i investimit tek impiantet fotovoltaikë duket se ka joshur shqiptarët interesohen tërësi për mënyrën sesi mund përfitojnë. Stavri Thano, Menaxher i Përgjithshëm pranë kompanisë UNI-COM sh.a., shprehet se instalimi i 1 kwp nuk ka kosto fikse dhe varet nga një seri faktorësh, por një standard sajin, nuk duhet kalojë 1 mijë euro.

një afat prej 7 vitesh, një skenar normal, investimi kthehet dhe individi apo biznesi ka mundësi ketë fitim pastër për paktën 18-19 vite tjera. Nisma e fundit e qeverisë për përjashtuar nga TVSH pajisjet përdoren sektorin fotovoltaik, duke vendosur kriter kapacitetin e instaluar dhe vlerën e investimit, sipas Thanos, nuk i prek shkallë gjerë bizneset. Ata përfitojnë janë paktë.

 

Stavri-Thano-828 Impiantet fotovoltaikë, joshja nga kthimi i shpejtë i investimitSi ka qenë interesi i individëve dhe bizneseve lidhur me instalimin e impianteve fotovoltaike, si një alternativë për reduktuar kostot e energjisë?

Interesi për sistemet fotovoltaike ka qenë i madh, por kryesisht nga entitete kërkojnë zgjidhje për sisteme mbi 2MW, fashë përkon dhe me vendimmarrjen e qeverisë për blerjen e energjisë nga këto sisteme me 100 EUR/MWh.

Për pjesën tjetër sistemeve, vetjake apo industriale deri 500 kWh, interesi lidhet ngushtë me vënien praktikë asaj quhet “net-metering” (matje me dy kahe), pasi pjesa e madhe e individëve mund konsumojnë energji mbas orës 17:00, e cila nuk përkon me orarin gjatë cilit sistemet fotovoltaike kanë prodhimin madh, ndërsa bizneset për pjesën e energjisë prodhojnë gjatë fundjavave (e cila nuk konsumohet nga ata).

Sa është kostoja për instalimin e 1 Kwp sot flasim?

Kostoja e instalimit për 1 kWpeak varet nga shumë faktorë siç mund jenë lloji i paneleve (monokristaline apo polikristaline) dhe inverterave përdorur, sipërfaqja mbi cilën do montohet sistemi (çati me tjegulla, çati me panele sandwich, tarraca sheshta betoni, terren fushor normal, kodra me përbërje toke normale apo shkëmbore).

Po kështu, varet nga lloji i nënstrukturës përdorur, largësia nga qendrat e banuara, rrugët, si dhe madhësia e impiantit fotovoltaik. Duke pasur kaq shumë variabla nuk mund thuhet një çmim i sigurt, por si parim nuk duhet kalojë 1000 EUR/kWpeak. Sistemet e mësipërme janë gjitha “ON GRID” dhe pa akumulim energjie (bateri cilat do t’ia rrisnin kostot sistemit, por dhe mirëmbajtjen)

Si paraqitet tregu shqiptar lidhur me alternativat teknologjike për sektorin e fotovoltaikëve, a ka ofertë cilësore, po nevojë për rregullim?

Me aq sa duket deri tani, oferta tregun tonë është e njëjtë me atë tregjeve europiane, pasi gjitha kompanitë aktualisht tregtojnë tek ne, kanë marrëdhënie me një nga këto kompani. Produktet e tregtuara kanë origjinë nga vendet e BE-së Amerika apo edhe Kina.

Nga instalimet ka bërë kompania juaj, mund na jepni një shembull mbi leverdinë ka sistemi fotovoltaik?

Pjesa e leverdisë sistemit është shumë e prekshme, pasi investimi ti bën kthehet një aset, i cili prodhon dhe energji elektrike. Sasia e energjisë elektrike prodhohet nga këto sisteme kursehet nga fatura mujore e OSHEE-së. (nëse nuk do ishte ky sistem, energjia do paguhej kundrejt OSHEE-së vetëm shpenzim pa investim). fund periudhës 6-7-vjeçare, sistemi ka vetëshlyer veten dhe kështu kthehet një burim ardhurash për biznesin, për paktën dhe 18-19 vjet tjerë.

Shembull me një sistem 155.5 kW, instaluar 2 faza për një biznes Tiranë:

Stavri-Thano-828 Impiantet fotovoltaikë, joshja nga kthimi i shpejtë i investimit

Sistemi i instaluar plotëson mbi 50% nevojave vjetore për energji biznesit. Ai është konceptuar i tillë dhe gjatë periudhës verës, kur prodhimi i tij është i madh, prodhimi jetë i vogël se sa kërkesa për konsum – nuk humbasim energji për shkak moskthimit rrjetin e OSHEE-së.

Ka një vendim për përjashtimin nga TVSH pajisjeve përdoren sektorin fotovoltaik, me kushtin investimi jetë mbi 50 milionë lekë, çfarë kategorie prek ky lehtësim, ata janë prodhues konsumatorë apo vetëm prodhues pastër energjie si biznes?

Sipas ligjit cituar poshtë, del sistemi përkatës duhet jetë prej paktën 500 kWp, kështu kjo kategori do përfshijë me patjetër biznese prodhuese konsumuese relativisht mëdha, por me patjetër dhe prodhuesit. Ulja e kostove fillestare instalimit është një avantazh i madh për to.

 

 

 

The post Impiantet fotovoltaikë, joshja nga kthimi i shpejtë i investimit appeared first on Revista Monitor.

Reklama