Home » Adrian Demirin:Ja pse Nikolla Gruevski nuk do të shkojë në burg!

Adrian Demirin:Ja pse Nikolla Gruevski nuk do të shkojë në burg!

Rasti me dënimin e djeshëm ish-kryeministrit Gruevski nga ana e Gjyqit Themelor Shkupi I -Shkup me 2 vite burg efektiv, ma hap dilemën për epilogun përfundimtar këti rasti por edhe gjithë proçeseve gjyqësore ngritura kundër ish- funksionarëve lart shtetëror cilat i proçedon moment PSP-ja,dhe kjo për një arsye fortë.
gjithë ishim dëshmitar Kryetari i shtetit – Gjorgje Ivanov ne fillim vitit 2016(12 prill) solli Vendim për Abolimin e një numri madh funksionarësh (56 numër) ish regjimit VMRO -së, inkriminuar përgjimet e “Bombave Zaevit”. këtë listë ishin gjithë këta akuzuar sot i gjykon dhe dënon gjykata penale Shkupi I, bazë Akt akuzave ngritura nga ana e PSP-së.Të gjithë e dimë pas qershor 2016 pas presionit madh publikut presidenti e tërhoqi ose e anuloi këtë vendim – listë.
Rreth 9 muaj parë,shteti Grek ndaloi dy shtetas maqedonas – Goran Grujoski dhe Nikolla Boshkoski me akuzën se kanë tentuar kalojnë kufirin grek me pasaporta falsifikuara dhe identitet tjetër, e vonë doli këta dy janë ish-exponentë lartë shërbimit sekret maqedonas,për cilët PSP-ja ose shteti maqedonas kishte ngritur akuza rënda për vepra penale dalin nga përgjimet ilegale ose “Bombat e Zaevit” dhe shteti kishte shpall fletarrest ndërkombëtar për ta.
Si rrjedhojë,Ministria e Drejtësise Maqedonase,kërkoi nga shteti Grek këta ndaluar ti dorëzohen shtetit maqedonas sepse kundër tyre fuqi kishte Akt akuze për disa vepra penale lidhje me ato i përmendëm lart.
Pas kësaj, datë 18 Maj 2018, Gjyqi Suprem Grek solli vendim me cilin e refuzoi kërkesën e Ministrisë Drejtësisë Maqedonisë për extradimin e dy ish-kundërzbuluesve lartë regjimit kaluar akuzuar nga PSP-ja për njëjtat vepra për cilat akuzohen dhe gjykohen thuajse gjith ish- funksionarët e regjimit kaluar VMRO-së,dhe për njërën nga ato (a.q. TENKU) dje edhe u denua ish-kryemisitri Gruevski.
Arsyetimi i Gjyqit Suprem Grek për vendimin e refuzimit kërkesës për extradim Maqedoni për këta dy ish funkcionar lartë sigurimit shtetëror (duke ju referuar praktikës gjyqësore ndërkombëtare penale) ishte këta dy persona kanë qenë LISTËN E KRYETARIT SHTETIT GJORGJE IVANOV PËR ABOLIM, dhe se pamarparasysh faktni ajo listë vonë nga ana e Kryetarit shtetit ishtë tërhekur ose anuluar, sipas drejtës nderkombëtare penale ajo PRODHON EFEKTE JURIDIKE ABOLIMI , respektivisht ABOLIMI I DHËNË NJË HERË NUK MUNDET TËRHIQET ,ose edhe nëse tërhiqet vonë ose anulohet (si rastin e presidentit Ivanov) kjo tërhekje ose anulim nuk prodhon asnjë efekt juridik ardhmen.
Kjo mua bën mendoj pas përfundimit gjitha proçeseve gjyqësore gjitha instancat gjyqësore Maqedoni kundër këtyre akuzuar,këto akuzuar ( ish kryeministri Gruevski, ish shefi i shërbimit sekret Mijallkov, ish ministresha Jankullovska… e shum tjerë) nëse dënohen me vendime plotfuqishme dënuese me burg efektiv, Vendimi i datës 18 Maj 2018 i Gjyqit Suprem Grek, hap një shteg sigurt këta akuzuar pasi ti konsumojnë gjitha mjetet jurike i kanë dispozicion sipas ligjit tonë këtu, ti drejtohen Gjykatës Europiane për Drejtat e Njeriut Strazbur dhe hapin proces gjyqsor kundër shtetit Maqedonas për shkeljen e drejtave dhe lirive parapara me Konventën Europiane për Drejtat e Njeriut sepse faktikisht shteti MAqedonas rastin konkret do dënonte individë cilët NJË HERË KANË QENË ABOLUAR ose FALUR nga ana e Kryetrait te shtetit Ivanov, dhe për pasojë jo vetëm do duhet refuzohen Akt akuzat e ngritura kundër këtyre individëve,por Maqedonia menyre plotësuese do duhet pagojë edhe demshpërblim për ata.
Jam i bindur kjo kështu do ndodh dhe se gjithçka është e planifikuar mirë shumë kohë parë.

Reklama