Home » Raporti i pabarazisë; Arsimi i lartë në Shqipëri vetëm për “të pasurit”, me e përkeqësuara në rajon

Raporti i pabarazisë; Arsimi i lartë në Shqipëri vetëm për “të pasurit”, me e përkeqësuara në rajon

Arsimi i lartë vendet e Ballkanit është një mundësi mund ta shfrytëzojnë shumti ata kanë ardhura larta, teksa Shqipëri varfrit e kanë gati pamundur vijojnë arsimin e lartë sipas dhënave nga World inequality Database on Education, përpunuar nga fondacioni Gjerman, Friedrich Ebert raportin “Pabarazia Europën Juglindore”.

dhënat tregojnë se 59 për qind e atyre ndjekin arsimin e lartë Shqipëri janë shtresat e pasura vendit, ndërsa vetëm 1 për qind nga shtresat e varfra kanë akses arsimin e lartë qoftë publik apo privat.

Me këtë përqindje Shqipëria është vendi jep pak mundësi për arsimin e varfërve raport me Rajonin. Bosnjë ndër studentët universitet 8 për qind janë nga shtresat e varfra, Kroaci 11 për qind e studentëve vijnë nga shtresat e varfra, Maqedoni 4% dhe Serbi 10%.

Duke lexuar këto dhëna Fondacioni gjerman Friedrich Ebert analizon se mungesa e qasjes arsim cilësor përbën një kërcënim serioz për barazinë Rajon.

Personat me arsim ulët janë rrezikuar për rënë varfëri, ashtu si edhe prindërit e tyre.

Ndërsa përfundimi i niveleve larta arsimit krijon një perspektivë mirë për individët tregun e punës e për pasojë ardhurat e tyre.

Punonjësit e arsimuar kanë tendencë kenë një nivel lartë ardhurat dhe janë pak rrezikuar përballen me varfërinë.

Arsimi fillor dhe i mesëm rajon është kryesisht i lirë, ndërsa arsimi i lartë shumicën e rasteve sigurohet nga institucionet publike arsimit lartë, pa pagesë ose me pagesë ulët. Shumica dërrmuese e studentëve ndjekin universitetet publike.

Niveli i shkollimit bëhet shkak për rritjen e pabarazisë. Pasi personat me nivele larta arsimimit kanë tendencë jetojnë zona urbane ose vijnë nga familje pasura.

krahasim me popullsinë e përgjithshme, nivelet e arritjeve arsimore janë ulëta për romët, gjë ndikon perspektivat e punësimit tyre.

Gjithashtu personat me aftësi kufizuara shpesh përballen me një rrezik përjashtimi nga arsimi.

Për tepër, cilësia e dobët e arsimit rajon mund çojë përjashtimin social rinjve.

Si pasojë rinjtë mund jenë një pozitë pafavorshme krahasim me grupet e tjera popullsisë, siç e pasqyron edhe tregu i punës.

education Raporti i pabarazisë; Arsimi i lartë në Shqipëri vetëm për “të pasurit”, me e përkeqësuara në rajon

 

The post Raporti i pabarazisë; Arsimi i lartë në Shqipëri vetëm për “të pasurit”, me e përkeqësuara në rajon appeared first on Revista Monitor.

Reklama