Home » Prodhimi i energjisë në 2017, 35.5% erdhi nga HEC-et private me koncesion, ja më të mëdhenjtë

Prodhimi i energjisë në 2017, 35.5% erdhi nga HEC-et private me koncesion, ja më të mëdhenjtë

Kaskada e Fierzës vijon mbetet “zemra” energjetike e Shqipërisë por futja punë e disa hidrocentraleve private janë ndërtuar nën kontrata koncesionare ka ndryshuar disi raportin e varësisë, paktën për vitin 2017.

raportin vjetor Entit Rregullator Energjisë për vitin 2017 thuhet se paktën 35.5 për qind e energjisë prodhuar vend erdhi nga koncesionarët. “Prodhimi i përgjithshëm neto për vitin 2017 nga gjeneruesit privatë/koncesion ishte 1,608,181 MWh ose rreth 35.5 % e prodhimit përgjithshëm vendas 4,525,173 MWh” thuhet raport. vitin 2016 prodhimi nga HEC-et private zinte 28.6 për qind prodhimit total energjisë vend.

Referuar shifrave zyrtare bëra publike nga ERE rezulton numri i impianteve apo hidrocentraleve punë ishte 144 cilat u përkasin 98 subjekteve kanë kontrata koncesionare. Kapaciteti i instaluar ishte 698 megavat.

Prodhuesi i madh nga HEC-et private mbetet Kurumi por kjo vjen si rezultat i blerjes Ulëz-Shkopet dhe Bistrica 1 dhe 2 pak vite parë kur qeveria i nxori shitje. Prodhimi nga këto HEC-e ishte 286 mijë MWh, cilat kanë një kapacitet total instaluar prej 76.7MW.

Nga prodhuesit kanë ndërtuar nga e para HEC-et përmes kontratave konceisonare, nivelin lartë për vitin 2017 e mban Ashta me 174 mijë MWh. Ashta ka një fuqi instaluar prej 48.2 MW.
Turqit e Ayen Energy, kanë ndërtuar deri tani hidrocentralin madh privat energjisë, përsa i përket fuqisë instaluar, me 74.6 MW, dhe HEC Peshqesh me fuqi 27.9 MW. vitin e parë aktivitetit, prodhimi i energjisë nga dy hidrocentralet ishte 126 mijë MWh.

Hidrocentrali i dytë e i madh privat vend është HEC-i Banjë i Devoll Hydropower, me fuqi 73 MW, ka prodhuar vitin 2017 me 141 mijë MWh. Statkraft, kompania ka pronësi Devolli Hydropower ka filluar ndërtimin e hidrocentralit dytë atë Moglicës, do jetë sa dyfishi i atij Banjës, pasi do ketë një kapacitet instaluar prej 184 MW dhe një prodhim mesatar vjetor prej 450 GWh.
HEC-et e tjera kanë një fuqi instaluar ulët se 15 MW. Pas mëdhenjve, renditet grupi ka zotërim “Euron Energy” “Alb-Energy” “Alb-Energy”, me një prodhim total vitin 2017 prej 116 mijë KWH dhe kapacitet total prej 29.5MW.

Viti 2017 i cilësuar si një vit aspak i favorshëm për nga situata hidrike nuk është viti i mirë i prodhimit energjisë nga privatët por raport me prodhimin total.

Viti 2016 ka regjistruar nivelin lartë prodhimit nivelin 1.4 mijë MWh energji. këtë rast ajo ka kontribuar për rezultatin është situata e mirë hidrike. viti 2017 jetë viti i dytë I mirë një situatë vështirë është ndikuar nga futja punë e HEC Fangu nga Ayen është HEC-i I tretë i madh vend lumin Fan.
graf-ere-1 Prodhimi i energjisë në 2017, 35.5% erdhi nga HEC-et private me koncesion, ja më të mëdhenjtë

graf-ere-1 Prodhimi i energjisë në 2017, 35.5% erdhi nga HEC-et private me koncesion, ja më të mëdhenjtë
Burimi: ERE

The post Prodhimi i energjisë në 2017, 35.5% erdhi nga HEC-et private me koncesion, ja më të mëdhenjtë appeared first on Revista Monitor.

Reklama