Home » Kontrabanda në veri nuk ka të ndalur

Kontrabanda në veri nuk ka të ndalur

Nga 460 biznese anketuara, shumica prej tyre deklarojnë se informaliteti ose konkurrenca jo lojale mbeten ndër barrierat kryesore për bizneset.

Kështu është thënë sot gjatë publikimit studimit “Bottleneck”, me qëllim identifikimin e barrierave pengojnë bërit biznes Kosovë.

Kryetari i OEK, Safet Gërxhaliu, tha se ndër barrierat kryesore për bizneset janë ekonomia infomale, kamatat e larta bankat komericiale për biznese, kostoja e lartë e energjisë dhe mungesa e parasë gatshme.

Ka raportuar si barrierën madhe konkurrencën jo lojale nga ekonomia e hirtë, pasur nga kostoja dhe besueshmëria furnizim me energji elektrike, kamatat e larta dhe kosto tjera transaksioneve tjera bankare. Dhe një ndër problemet kryesore është mungesa e parasë gatshme, duke nënkuptuar vonesat pagesa nga ana e konsumatorëve, me cilën problematikë ballafaqohen tepër se 32 për qind bizneseve anketuara. Ndërsa, ajo e bën këtë raport kredibil, është adresimi i sektorit privat lidhur me mungesën e fuqisë punëtore shkathtë, ku 31. 6 për qind bizneseve e kanë një ndër sfidat kryesore”, ka thënë Gërxhaliu.

bazë një publikimi OEK-ut, barrierat ekonomi janë edhe korrupsioni, mungesa e kornizës ligjore, jo stabiliteti politik barrierë për bizneset, mungesë e punëtorëve kualifikuar. bazë këtij publikimi mos liberalizimi i vizave ka ndikuar bizneset humbin kontaktet me ato ndërkombëtare. 50 për qind e bizneseve anketuara kanë deklaruar se punësimi është rritje.

Sytrime Dervisholli nga Departamenti i Tregtisë MTI, pohoi se një numër prej këtyre barrierave vetëm se janë pranuar vazhdimësi, dhe janë duke punuar për adresimin e tyre. Por, ajo veçoi energjinë elektrike si problem kryesor çon kompanitë drejt mbylljes.

Dervisholli: Ka pasur raste kur është mbyllur kompania, për shkak problemit energjisë

U përmend, njëra ndër to energjia elektrike vazhdon mbetet njëra nga shqetësimet kryesore bizneseve dhe kemi pasur raste evidente ka ndodhur deri te mbyllja e kompanisë ose fabrikës për shkak këtij problem, cilën fatkeqësisht Ministria e Tregtisë është limituar kompetencën e saj, meqenëse është një obligim apo përgjegjësi i takon institucioneve tjera”, ka thënë Dervisholli.

Ndërsa, Bahri Berisha, drejtor i Doganës Kosovës, tha se edhe pse janë krijuar proceduara thjeshtësuara doganë, prapë ka vend punohet shumë për mos pasur ankesa nga bizneset. Ai pranoi se ka ende kontrabandë veri Mitrovicës.

Berisha: Kontrabanda veri po zhvillohet përmes vijës gjelbër kufitare

Është sfidë ajo u cek edhe prej parafolësve, çështja e ekonomisë zezë dhe jo formale pjesën e Mitrovicës veriore. gjithë jemi dijeni, për shkak situatës kemi atje. Ajo dua t’ju siguroj se ka shumë shumë kontroll nga institucionet e shtetit se ishte para disa viteve, jemi prezent vendkalimet kufitare. Një kontrabandë, e cila është duke u zhvilluar atje, është shumë me e vogël se ka qenë para shumë viteve, por prapë është duke u zhvilluar përmes vijës gjelbër kufitare, e cila këtë rast kërkon një përkrahje dhe një qasje gjithë përfshirëse”, ka pohuar Berisha.

Sakip Imeri, drejtor ATK, deklaroi se ATK është e përqendruar luftimin e ekonomisë infomale dhe se ka arritur ulet kjo shkallë krahasuar me vite mëhershme.

Reklama