Home » TM4 2017, rritet punësimi në BE

TM4 2017, rritet punësimi në BE

Midis tremujorit tretë dhe katërt vitit 2017, 3.2 milionë njerëz (19.6% e gjithë papunëve tremujorin e tretë 2017) gjetën një punë, raporton Eurostat.
Gjatë kësaj periudhe, 9.9 milionë (59.7%) mbetën papunë dhe 3.4 milionë shumë (20.7%) u bënë ekonomikisht joaktive. Këto shifra nuk përfshijnë dhëna për Gjermaninë, citohet raportim.

Nga gjithë ata fillimisht ishin punë tremujorin e tretë vitit 2017, 2.6 milionë (1.4%) u bënë papunë tremujorin e katërt 2017 dhe 4.9 milionë (2.6%) kaluan pasivitet ekonomik.

Nga ata fillimisht llogariten si ekonomikisht joaktive tremujorin e tretë vitit 2017, 3.7 milionë (3.2%) u zhvendosën punësim tremujorin e katërt 2017 dhe 3.9 milionë (3.4%) kaluan papunësi.

Grafiku dhe tabela poshtë japin një pasqyrë gjitha tranzicioneve mundshme dhe tregojnë ndryshimet statusin e tregut punës. grafik, shifrat për punësim, papunësi dhe pasivitet i referohen numrit njerëzve mbeten secilin status midis dy tremujorëve. Shigjetat gri tregojnë drejtimin e rrjedhave neto.
punesimi-BE TM4 2017, rritet punësimi në BE

The post TM4 2017, rritet punësimi në BE appeared first on Revista Monitor.

Reklama