Home » Shqipëria më pak fonde nga BE, investohet më shumë në Serbi

Shqipëria më pak fonde nga BE, investohet më shumë në Serbi

Shqipëria është vendi ka përfituar pak fonde nga Bashkimi Europian dy sektorët kyç ekonomisë, transport dhe energji.

Top Channel ka publikuar dhënat zyrtare për investimet e bëra Bashkimit Europian 6 vende Ballkanit, nga viti 1990 deri vitin 2017.

Këto investime janë fonde ardhura si grante, ose kredi buta dhëna nga Banka Europiane e Investimeve.

Vendi ka përfituar shumë investime është Serbia, e cila tre dekadat e fundit ka marrë plot 5.3 miliardë euro nga Bashkimi Europian dhe Banka Europiane e Investimeve. Ajo është shndërruar përfituesen madhe fondeve për shkak edhe pozicionit gjeografik, pasi është nyja ku kalojnë një sërë korridoresh rëndësishme rrugore dhe energjetike.

Për njëjtën periudhë, Shqipëria ka përfituar 10 herë pak se Serbia nga grantet dhe kreditë e buta Bashkimit Europian.

Nga rënia e komunizmit e deri sot BE dhe BEI kanë disbursuar vetëm 500 milionë euro për investime transport dhe energji.

gjitha vendet e tjera rajonit kanë marrë shumë, konkretisht:

Bosnja ka përfituar 2.4 miliardë euro,

Maqedonia ka marrë 900 milionë euro,

Mali i Zi  ka përfituar 700 milionë euro.

Vetëm Kosova ka marrë pak fonde se Shqipëria, 300 milionë euro. Por, Kosova e ka nisur shumë vite vonë procesin e integrimit BE.

Serbia është shndërruar përfituesen madhe fondeve për shkak edhe pozicionit gjeografik, pasi është nyja ku kalojnë një sërë korridoresh rëndësishme rrugore dhe energjetike.

Investimet transport dhe energji përbëjnë kolonën rëndësishme planit Bashkimit Europian për vendet e Ballkanit Perëndimor.

s.a/dita

Reklama

Lexo më shumë