Home » Rroga mesatare Neto në Administratën Publike lëvizë nga 300 e deri më 1500 euro (Foto)

Rroga mesatare Neto në Administratën Publike lëvizë nga 300 e deri më 1500 euro (Foto)

Rroga mesatare Neto Administratën Publike lëvizë nga 300 e deri 1500 euro. Kështu thotë analiza e re e Fondit për Demokraci Westminsterit, kuadër projektit “Mbështetje për reforma parlamentare Maqedonisë”.

Analiza, mund ta gjeni këtu, thotë se 2016, rroga ulëta kishin punësuarit Sekretariatin për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë Ohrit, me 18.174 denarë (296 euro), kurse paguar ishin ata Agjencisë për investime huaja dhe promovim eksportit, me 63.854 denarë (1040 euro).

Analiza ka bëjë me periudhën nga viti 2010 e deri tani, dhe tregon prirje rritjes rrogave Administratën Publike. Edhe numri i punësuarve u rrit nga 42.474 47.364, për një periudhën gjashtëvjeçare.

d-1 Rroga mesatare Neto në Administratën Publike lëvizë nga 300 e deri më 1500 euro (Foto)

*Një pjesë e analizës. Pjesa tjetër mund gjendet vegzën sipër.

Reklama