Home » Qindra zyrtarë policorë mbajnë pozita në mospërputhje me gradat

Qindra zyrtarë policorë mbajnë pozita në mospërputhje me gradat

Sipas një draftraporti Zyrës Kombëtare Auditimit (ZKA), cilin e ka siguruar gazeta “Zëri”, thuhet se janë hiç pak se 375 zyrtarë policorë Kosovës mbajnë pozita Policinë e Kosovës mospërputhje me gradat e fituara. Auditori po ashtu ka gjetur një mal shkeljesh tjera institucionet vartëse Ministrisë Punëve Brendshme

Treqindeshtatëdhjetepesë zyrtarë Policisë Kosovës janë duke mbajtur pozita punës mospërputhje me gradat ata i kanë fituar gjatë punës Policinë e Kosovës.

Me vendim drejtorit përgjithshëm Policisë kompensimi për këta punësuar bëhet bazë pozitës dhe jo bazë gradës aktualisht e ka arritur i punësuari.

Por ky veprim është kundërshtim me sistemin e pagave PK-së, ku koeficienti i pagës bazë për stafin policor përcaktohet varësi gradës dhe jo pozitës punës.

Kjo, por edhe shumë shkelje tjera janë evidentuar gjatë auditimit pasqyrave financiare për Ministrinë e Punëve Brendshme (MPB) gjatë vitit 2017.

draftraportin e auditimit siguruar nga gazeta “Zëri” thuhet se ushtrimi i gradave tjera duke mos kaluar nëpër procese rregullta gradimit dhe kompensimi sipas pozitave nuk është përputhje me sistemin e pagave dhe rrit rrezikun pozitat menaxhohen nga persona nuk i plotësojnë kriteret e nevojshme.

Sipas Auditorit, kjo ndikon rritje shpenzimeve dhe dëmtim buxhetit.

“Ministri dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë Kosovës (PK) duhet sigurojnë sistemimi i stafit policor pozita lira bëhet pas plotësimit kritereve apo rekrutimit rregullt brenda PK-së dhe kompensimi i punësuarve bëhet përputhje me gradat dhe me sistemin aktual aprovuar pagave”, thuhet rekomandimin e ZKA-së për Policinë e Kosovës..

The post Qindra zyrtarë policorë mbajnë pozita në mospërputhje me gradat appeared first on PrizrenPress – Portal informativ.

Reklama