Punëtori për planin aksionar kundër helmimit të kafshëve të egra në Maqedoni

Shoqëria ekologjike Maqedoni bashkëpunim me Fondacionin për mbrojtjen e kafshëve egra (VCF) sot organizon punëtori ndërkombëtare për fillimin e bashkëpunimit planit aksionar për luftën kundër helmimit kafshëve egra,
Qëllimi i takimit është bashkëpunimi nivel kombëtar për ballafaqimin me aksidentet lidhur me helmimin e kafshëve egra pajtueshmëri me ligjet kombëtare dhe institucioneve përgjegjëse.

punëtorin e sotme do marrin pjesë ekspert nga Ministria për Bujqësi Pylltari dhe Ujëra, Ministria për Mjedis Jetësor dhe Planifikim Hapësinor, inspektorati i shtetit për pylltari dhe gjueti dhe mjedis jetësor, profesor nga Fakulteti për bujqësi, Fakultetit për siguri, MPB, teknika kriminale, Fakulteti i Veterinarisë si dhe ekspert ndërkombëtar nga Bullgaria, Serbia dhe Spanja.

Reklama