Home » Punëtori për planin aksionar kundër helmimit të kafshëve të egra në Maqedoni

Punëtori për planin aksionar kundër helmimit të kafshëve të egra në Maqedoni

Shoqëria ekologjike Maqedoni bashkëpunim me Fondacionin për mbrojtjen e kafshëve egra (VCF) sot organizon punëtori ndërkombëtare për fillimin e bashkëpunimit planit aksionar për luftën kundër helmimit kafshëve egra,
Qëllimi i takimit është bashkëpunimi nivel kombëtar për ballafaqimin me aksidentet lidhur me helmimin e kafshëve egra pajtueshmëri me ligjet kombëtare dhe institucioneve përgjegjëse.

punëtorin e sotme do marrin pjesë ekspert nga Ministria për Bujqësi Pylltari dhe Ujëra, Ministria për Mjedis Jetësor dhe Planifikim Hapësinor, inspektorati i shtetit për pylltari dhe gjueti dhe mjedis jetësor, profesor nga Fakulteti për bujqësi, Fakultetit për siguri, MPB, teknika kriminale, Fakulteti i Veterinarisë si dhe ekspert ndërkombëtar nga Bullgaria, Serbia dhe Spanja.

Reklama