Home » Nuk fillon rigjykimi ndaj ish-drejtorit të Arsimit në Prizren, Nexhat Çoçaj

Nuk fillon rigjykimi ndaj ish-drejtorit të Arsimit në Prizren, Nexhat Çoçaj

Fillimi i rigjykimit ndaj ish-drejtorit Arsimit Prizren, Nexhat Çoçajt dhe akuzuarve Bekim Thaqi e Bedri Çeku, cilët akuzohen për keqpërdorim pozitës apo autoritetit zyrtar, ishte paraparë mbahej enjten, por është shtyrë mungesë akuzuarit Çeku.

Kryetarja e trupit gjykues, Ajser Skenderi, ka konstatuar mos prezencën e akuzuarit Bedri Çeku, për cilin ka thënë se gjykata nuk posedon prova se i njëjti është ftuar mënyrë rregullt, duke shtuar se mungesë kushteve ligjore, shqyrtimi nuk do mbahet.

Seanca e radhës, këtë çështje penale, është caktuar mbahet 3 korrik 2018, duke filluar nga ora 13:15.

dhjetor vitit 2014, Prokuroria Themelore Prizren, ka ngritur aktakuzë ndaj Nexhat Çoçajt, Bekim Thaqit dhe Bedri Çekut, cilët i akuzon se duke qenë drejtorë manifestimit kulturor “Remzi Ademaj”, kanë keqpërdorur mjetet e ndara për këtë manifestim.

Sipas aktakuzës, akuzuarit fjalë, me qëllim përfitimit për vete apo tjetrin, secili vitin përkatës brenda periudhës 2008-2012, kanë përdorur mjetet e derdhura xhirollogarinë personale secilit, për blerë gjera, me cilat veprime i kanë shkaktuar dëm buxhetit Komunës Prizrenit.

Nexhat Çoçaj, po ashtu akuzohet se duke qenë kryetar i këshillit organizativ, ka bërë furnizime nga firma “Bogdani’ pronar i cilës është vet ai dhe ka tërhequr para nga xhirollogaria e tij, pa iu ditur destinacioni, duke e tejkaluar buxhetin e lejuar shumën prej mbi 4000 eurove, pa vendim përkatës komunës.

Për këto akuza, qershor 2016, Çoçaj është dënuar me tre vite burgim efektiv, Thaqi është dënuar me një vit e dy muaj burgim efektiv, ndërsa Çeku është dënuar me gjashtë muaj burgim efektiv.

Mirëpo, 27 shtator 2016, Apeli, ka aprovuar ankesat e mbrojtësve akuzuarve dhe ka kthyer lëndën shkallën e parë për ri-vendosje. Sipas Apelit, për tejkalimet e buxhetit duhet sqarohet nëse janë përgjegjës akuzuarit fjalë apo zyrtarët komunalë i kanë lëshuar mjetet.

Apeli gjithashtu ka kërkuar përcaktohet se sa është tejkalimi i buxhetit, a është shkaktuar dëm, kujt i është shkaktuar dhe kush është përgjegjës, sepse nëse mjetet shtesë janë lejuar atëherë përgjegjësia është te zyrtarët komunal.

aktvendimin e Apelit, tutje thuhet se i akuzuari Nexhat Çoçaj, ka prezantuar një ekspertizë financiare, e cila i kundërshton gjetjet e ekspertizës organit akuzës, andaj duhet bëhet një super-ekspertizë sqarohen kundërthëniet.

Trupit gjykues, duke u bazuar rekomandimet e Apelit, shkurt vitit 2017, ka marrë vendim këtë lëndë bëhet super-ekspertiza financiare dhe lënda është dërguar Fakultetin Ekonomik Universitetit Publik Prishtinës.

Fakulteti fjalë, e ka mbajtur lëndën gjyqësore për shumë se shtatë muaj dhe nuk e ka kryer ekspertizën e kërkuar nga gjykata, andaj gjykata fund nëntorit 2017, ka marrë vendim ekspertizën fjalë ta kryejnë tre ekspertë privatë nga lista e ekspertëve gjykatës./betimiperdrejtesi/ 

The post Nuk fillon rigjykimi ndaj ish-drejtorit të Arsimit në Prizren, Nexhat Çoçaj appeared first on PrizrenPress – Portal informativ.

Reklama