Home » Nga sot pagesat e policës kufitare bëhen online

Nga sot pagesat e policës kufitare bëhen online

Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, lansoi edhe zyrtarisht softuerin e pagesave online policave sigurimit kufitar për bashkatdhetarët tanë.

Gashi, i shoqëruar edhe nga ministri i Punëve Brendshme, Bejtush Gashi, drejtori i policisë kufitare, Shaban Guda, dhe zyrtarët e BKS-së, vlerësoi rëndësinë e madhe këtij projekti do eliminojë pritjet e mërgimtarëve kufi.

Kjo ditë është e veçantë, sepse lansojmë softuerin për pagesën e policave “online”. Me këtë, bashkatdhetarëve do t’u lehtësohet mënyrë drastike hyrja Kosovë. nuk do krijohen radhë gjatë, por pagesa do mund bëhet mënyrë elektronike online”.

Gashi falënderoi veçanti edhe ish-ministrin e Brendshëm, Flamur Sefaj, i cili ka punuar intensivisht për jetësimin e këtij projekti rëndësishëm.

Ministri i Punëve Brendshme Bejtush Gashi, përgëzoi fillimin e këtij projekti, i cili masë madhe do t’i lehtësojë procedurat e kalimit pikat kufitare.

Ky sistem do jetë funksional gjitha pikat kufitare.

Për çdo informacion lidhur me policën e sigurisë, bashkatdhetarët do mund informohen detaje Byronë Kosovare Sigurimeve.

Reklama