Home » Malishevë: Dënim me kusht inkasantit për përvetësim të 927 eurove

Malishevë: Dënim me kusht inkasantit për përvetësim të 927 eurove

Bajram Rudi nga Malisheva, i akuzuar për përvetësim 927 eurove derisa kryente detyrën e inkasantit Kompaninë Radoniqi-Dukagjini bashkë me avokatin e tij Teki Bokshi arritën marrëveshje për pranim fajësie me Ali Ukën, prokurorin e Prokurorisë Themelore Gjakovë.

Prokurori Uka deklaroi se marrëveshja e arritur 18 prill këtij viti, është e lidhur me vullnet plotë dhe lirë.

Marrëveshjen për pranim fajësie e aprovoi pastaj edhe gjyqtari, i shqiptoi Rudit burgimin me kusht prej një viti.

Nëse nuk dëshiron vuajë këtë dënim prapa grilave, Rudi nuk duhet kryejë vepra tjera penale gjatë dy vjetëve ardhshëm.

Gjykata gjithashtu e obligoi Rudin ta kompensojë dëmin e shkaktuar ndaj kompanisë Radoniqi- Dukagjini, sipas marrëveshjes arritur me prokurorinë.

Rudi gjykatë u zotua se do ta kompensojë dëmin.

Do mundohem periudhën kohore 6 muaj deri 1 vit, ta kompensoj kompaninë sipas marrëveshjes”, tha Rudi.

Marrëveshjes iu referua edhe Lumnije Këpuska, përfaqësuesja e autorizuar e kompanisë dëmtuar, kur tha se nuk do heqë dorë nga kompensimi për dëmin.

“Theksoj se mbetem tërësi pranë kërkesës pasurore-juridike vlerë prej 947.27 euro, sipas marrëveshjes, si dhe ndjekjes penale nëse i akuzuari nuk i përmbahet kësaj marrëveshjeje”, tha Këpuska.

Meqenëse palët u mbështetën marrëveshjen e tyre lidhur, atëherë edhe hoqën dorë nga gjykimi i rregullt.

Marrëveshja për pranim fajësie ishte paraparë paraqitej seancën e kaluar, por atë ditë munguan i akuzuari dhe mbrojtësi i tij.
Sipas aktakuzës, i akuzuari Bajram Rudi me qëllim përfitimit kundërligjshëm dobisë pasurore, ka keqpërdorur detyrën zyrtare, pasi duke qenë pozitën e inkasantit kompaninë KRU ”Radoniqi-Dukagjini” nga 18 korriku 2016 e gjer 30 nëntor 2017, ka përvetësuar holla shumën prej 947.27 euro nga konsumatorët.

Me këto veprime i akuzuari Bajram Rudi ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar.

The post Malishevë: Dënim me kusht inkasantit për përvetësim të 927 eurove appeared first on PrizrenPress – Portal informativ.

Reklama