Home » Kuvendi miraton projektligjin për mësimdhënësit e viteve të ‘90-ta

Kuvendi miraton projektligjin për mësimdhënësit e viteve të ‘90-ta

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Statusin e punëtorëve arsimit shqip Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri vitin shkollor 1998/99, me gjithë debatin e gjatë nga deputetët, është miratuar me 71 vota për, 1 kundër dhe 2 abstenime.

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyçi, e ka quajtur këtë projektligj një rëndësie veçantë.

“Qëllimi i nxjerrjes këtij është njohja dhe përcaktimi i drejtave punëtorëve arsimit shqip Kosovës punuan nga viti shkollor 1990/91 deri vitin shkollor 1998/99. Përcaktimi i statusit dhe njohja e stazhit përkrahje financiare përmes pensioneve dhe beneficionet e veçanta për kategoritë ndërtuan sistemin arsimor shqip Kosovës prej vitit shkollor 91 deri 99. Fushëveprimi i ligjit është i përcaktuar si status i beneficiuar me përkrahje financiare. Mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesional, personali menaxhues dhe teknik shkollave dhe universitetit Prishtinës. Gjithashtu këtë beneficion përshihen edhe gjithë këshillat komunale arsimit dhe këshillat qendrore”, tha Bytyçi, përcjell kp.

Shefi i grupit parlamentar PSD-së, Dardan Sejdiu, ka thënë se Kosovës i duhet një kod pensional tre shtyllës, e jo trajtim i veçantë i secilës kategori me ligje veçanta.

Nëse duam secilin grup interesit ta trajtojmë me ligj partikular veçantë dhe asnjëherë mos futemi diskutime vështira ndërtimit sistemit pensional atëherë do përfundojmë këso deklarata popullsitë, ku askush nuk donë merret me temën e vështirë e është ndërtim i mirëfilltë i sistemit pensional. Ndërtojeni fondi pensional i cili paguan pensionet edhe për këtë kategori, por edhe për kategoritë tjera cilat janë me ligje, gjashtë ligje tjera, por edhe për ato nuk janë përfshira asnjë ligj. Pra viti 1990 deri 1999, me gjithë respektin, mundin dhe sakrificën e gjithë mësuesve ka edhe kategori tjera nuk janë përfshira këtu, e gjithashtu kanë qenë pjesë e një sistemi i cili ka mirëmbajtur rezistencën paqësore qoftë gjatë luftës nuk po përfshihen”, theksoi Sejdiu.

Deputetja e AAK-së, Teuta Haxhiu, tha se dëshiron ky ligj jetë i fundit ku qeveritë dhe ish kryeministrat apo edhe kryeministrat e ardhshëm bëjnë foto sa për thënë dhe i keqpërdorin sindikatat.

Nuk diskutohet vota për e deputetëve AAK-së, sepse jo vetëm është obligim, por edhe shumë. Prandaj po ua rikujtoj kohën kur Kuvendi kishte organizuar një debat dhe kishte rekomandime për Qeverinë, kishte dy takime komisioni vitin 2013 e e obligonte Qeverinë afatin prej tre muajve ta sjell projektligjin Kuvend. Po ua rikujtoj Qeveria e kaluar Mustafa vetëm fotografi bënte me sindikatat dhe nënshkruante por nuk e merrte mundin ta bënte hapin e parë për ta sjellë Kuvend këtë projektligj”, theksoi ajo.

Deputeti i LDK-së, Naser Osmani, ka thënë se punëtorët e arsimit periudhën e viteve 1989-99, kanë marrë paga, dhe ato mjete janë siguruar nga diaspora dhe familjet Kosovë rreth 150 milionë marka.

Ajo është evidente është për këtë periudhë punëtorët e arsimit kanë marrë pagë, kanë marrë pagë varësisht prej viteve kur ka hyrë financim kësaj kategorie. Por fund kemi harru sigurojmë një pagë prej 120 euro, është fjala për diku 21 mijë punëtorë arsimit kanë qenë kyçur. Për me qenë konkret, nga këto mjete janë grumbulluar nga diaspora e Kosovës, kanë ardhur nëpërmjet n jë qeverie Republikës Kosovës, por edhe pjesa dërmuese janë grumbulluar Kosovë nga familjet kanë ndarë nga pagat, nga hyrat e tyre. Me fjalë tjera për këtë periudhë janë ndarë punëtorëve arsimit, gjitha këto nivele 147 milionë e 598 mijë e 584 marka. Duke pasur parasysh se janë pagauar edhe një pjesë shpenzimeve punëtorëve arsimit, shpenzimet materiale shkollave janë ndarë edhe plus 607 mijë 901 marka. Gjithsej për këtë pe riudhë janë grumbulluar 169 milionë e 990 mijë e 274 marka”, ka thënë Osmani.

Deputeti nga PDK, Zenun Pajaziti, ka thënë se ky projektligj është shumë mirë fund po trajtohet.

Unë kërkoj, mendoj është një moment i mirë, meqenëse u thasë ka edhe shumë kategori tjera duhet me u trajtuar, gjatë leximit, deputet e partive politike kenë qëndrime sakta dhe arrihet një farë konsensusi, sepse do përballemi me sfida tjera. Ne si Parlament kemi votuar edhe një projektligj ngjashëm, për ta kompensuar një kategori edhe ndjeshme, burgosurve politik dhe e mira e asaj pune ka qenë gjatë implementimit nuk kemi pasur abuzime, sikur ka qenë me listat e veteranëve”, theksoi Pajaziti.

Ndërsa, ministri i Financave, Bedri Hamza tha se me vëmendje e ka ndjek debatin për punonjësit e arsimit, dhe vlerëson lartë kontributin e punonjësve arsimit.

“Qëndrimi i im i vetëm dhe i drejtë është me ju lutë për kujdesë se nuk e di, nuk jam i sigurt sa kemi me mundur me i qëndrua presionit prej kategorive tjera. Sa është e drejtë me rezistua rastet tjera. Andaj, ju lutna për kujdesin për ruajtjen e stabilitetit makrifiskal evdnit”, ka thënë Hamza.

The post Kuvendi miraton projektligjin për mësimdhënësit e viteve të ‘90-ta appeared first on INSAJDERI.

Reklama