Home » Integrim real dhe virtual për Ballkanin

Integrim real dhe virtual për Ballkanin

 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal Goran Svilanoviç mori pjesë sot Samitin e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor organizuar nga Presidenca Bullgare e Këshillit BE Sofje. Samiti është i përkushtuar për forcuar lidhjet midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor infrastrukturën, lidhjen digjitale dhe njerëzore. Ai mblodhi bashku udhëheqësit e BE-së dhe rajonit, si dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore, BERZH, BEI dhe KBR, si organizata e vetme rajonale ndërqeveritare u ftua për adresuar Samitin.

Sekretari i Përgjithshëm Svilanoviç përshëndeti thirrjen e liderëve BE dhe Ballkanit Perwndimor për rritur përpjekjet për zbatimin e Planit Shumëvjeçar Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale duke operacionalizuar disa nga masat e tij, duke shtuar se KBR deri tani ka pasur një rol vendimtar mbështetjen e lëvizshmërisë, lidhjes ekonomike dhe digjitale brenda rajonit dhe me BE.

Ishte pikërisht Strategjia e KBR-së SEE2020, bashkëpunimi axhendën rajonale lidhjes, axhenda e shtuan bashkëpunimin rajonal gjithë sektorët dhe krijoi” rrjetin e lidhjeve dhe mundësive brenda rajonit dhe me BE-në është jetësore për afrimin e qytetarëve dhe ekonomive tona, si dhe për forcimin e stabilitetit politik, prosperitetit ekonomik, zhvillimit kulturor dhe social “, siç përmendet Deklaratën e Samitit Sofjes”.

Ai vazhdoi duke thënë se kapacitetet e KBR-së, kornizat dhe proceset e lehtësuara mundësuan avancimin e aktiviteteve dhe axhendave rajonale.

Për axhendën e investimeve: gjitha ekonomitë e rajonit-së miratuan Agjendën e Reformës Investimeve Rajonale me grupet përkatëse politikave dhe ranë dakord për dokumentin e politikave për koordinimin e tregjeve financiare dhe diversifikimin e aksesit financa përmes tregjeve kapitalit;

Për Axhendën e Mobilitetit: BP 6 miratoi Rekomandimin për filluar Negocimet mbi Marrëveshjen e Njohjes Ndërsjellë mbi Kualifikimet Profesionale; KBR ndërmjetësoi gjithashtu një marrëveshje mbi parimet kryesore modelit përbashkët për njohjen automatike kualifikimeve akademike BP;

Për integrimin digjital: rajoni ka filluar dialogun strukturor nivelit lartë rajonal politik mbi digjitalizimin BP 6 përmes Samiteve Vjetore Dixhitalëve, me Samitin e parë Digital mbajtur Shkup 18-19 prill 2018; KBR ndërtoi Ekipin e Reagimit Incidenteve Sigurisë Kompjuterike (CSIRT) nga BP6 dhe ngritjen e kapaciteteve përfaqësuesve tyre duke forcuar kështu kapacitetet e sigurisë internet dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal midis CSIRTs BB6; dhe arriti një marrëveshje për zgjeruar Marrëveshjen aktuale Roaming Rajonale (RRA) dhe për prezantuar parimin “Roam Like At Home” BB6.

l.h/ dita

Reklama

Lexo më shumë