Home » 6 arsye pse objektivat konkrete janë të rëndësishme në suksesin tuaj

6 arsye pse objektivat konkrete janë të rëndësishme në suksesin tuaj

Realizimi i ëndrrave është ekzaktësisht një proces gradual ku ju kaloni hap pas hapi nga një fazë tjetrën deri realizimin e plotë tyre.

Nëse ju zgjoheni një mëngjes dhe ëndërroni bëheni pasur apo suksesshëm, atëherë ju jeni duke i shaktuar vetes suaj një stress panëvojshëm. Askush nuk mund bëhet i pasur nga mbrëmja mëngjes. Ky proces është shumë i gjatë dhe mbi gjitha shumë i vështirë.

Besojeni apo jo, ekziston një mënyrë duhur dhe një mënyrë gabuar për përcaktuar objektivat do t’ju ndihmojnë për përmbushur objektivat ju dëshironi. Dhe sa saktë jeni këtë proces, aq lehtë do ta keni dhe aq mira do jenë rezultatet përfundim.

poshtë do lexoni 6 arsye cilat do t’ju bëjnë kuptoni se përse vendosja e objektivave konkretë do t;ju ndihmojë rrugën tuaj suksesit:

1. Ato ju motivojnë

Përcaktimi i objektivave specifikë do t’ju ndihmojë ju jeni sa qartë mbi projketët jeni duke u marrë dhe mbi gjitha realizimi i secilës prej tyre do t’ju mbajë motivuar deri momentin e fundit.

2. Ndikojnë rritjen e performancës

Përcaktimi i objektivave specifikë ka shënuar kulmin e studimeve kërkimore vitin 1960 nga Dr. Edëin Locke dhe Dr. Gary Latham. kërmim e lidhjes ndërmjet përcaktimit objektivave sa qartë dhe performacës, ata zbuluan se ka një lidhje midis vështirësisë dhe sesa specifik një objektiv ishte dhe performancës. vonë ata zbuluan se sa specifik dhe i vështirë ishte një objektiv, aq e lartë do ishte performanca.

3. Ju mund t’i ndani objektivat rëndësishëm miniobjektiva

Një prej avantazheve përcaktimi objektivave konkretë është se ju mund tregoheni shumë praktikë duke i ndarë objektivat rëndësishme miniobjektiva, cilat padyshim do t’ju lehtësojnë shumë reazlimin e objetivit kryesor.

4. rëndësishëm rrugën e karrierëss suaj

Objektivat konkretë janë si një lloj harte e rrugëtimit karrierës suaj. Megjithatë, njësoj siç ju mund ndryshoni drejtimin e përcaktuar GPS-in tuaj, ashtu mund ndryshoni edhe përcaktimin e objektivave rëndësishëm. këtë mënyrë ju gjithmonë do keni diçka mbi cilën mund punoni dhe vazhdoni ta nxisni veten drejt përcaktimit dhe realizmit objektivave positive.

5. Ndikojnë rritjen e besimit

Realizmi i objektivave specifike shoqërohet edhe me një rritje besimi dhe vetëvlerësimi, gjë kjo është shumë e rëndësishme rrugën tuaj karrierës.

6. Ndikojnë rritjen e ambicjeve

Pasi keni realizuar disa prej objektiva tuaj rëndëishëm, cilat normalisht i këni paracaktuar, atëherë vetëbesimi juaj rritet duke u shoqëruar edhe me pritshmëri dhe me ambicje larta sfidën e rradhës.

The post 6 arsye pse objektivat konkrete janë të rëndësishme në suksesin tuaj appeared first on Revista Monitor.

Reklama