Home » Tre prioritetet e Ballkanit Perëndimor

Tre prioritetet e Ballkanit Perëndimor

Ndërsa Europa ballafaqohet me vizione ndryshme mbi ardhmen e saj, pyetja mbetet se si këto vizione do ndikojnë zhvillimet Ballkanin Perëndimor. Ballkani mbetet i brishtë dhe presionet e jashtme apo ndarjet e brendshme mund sjellin paqëndrueshmëri rajon, shkruan Martina Larkin, kreu i Europës dhe Euroazisë dhe anëtare e Komitetit Ekzekutiv Forumit Ekonomik Botëror.

Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6) kanë një popullsi prej rreth 18 milionë banorë dhe një GDP prej përafërsisht 80 miliardë euro.

Ndërsa rajoni pati normat mbi mesataren e rritjes BE-së prej 5.3% fillim viteve 2000, sot këto ekonomi kanë rritje paqëndrueshme dhe ngadalësuar, si dhe shkallë lartë papunësisë te rinjt. Gjithashtu po përballen edhe me ikjen e trurit.

Ndërkohë që  parashikimet janë optimiste për përshpejtimin e ritmeve rritjes ardhmen, bazuar rritjen e eksportit, investimeve dhe shpenzimeve, është e rëndësishme sigurohet një zhvillim i qëndrueshëm afatgjatë i rajonit për ofruar si një mjedis qëndrueshëm politik dhe reforma shëndosha për rritjen e mëtejshme ekonomike dhe investimet.

Për trajtuar çështjet po pengojnë progresin rajon, duhet adresohen tre prioritete kyçe:

 

  1. Forcimi i rritjes dhe investimeve përmes partneriteteve publike-private

Rritja e bashkëpunimit rajonal tregti, infrastrukturë dhe axhendë dixhitale kanë rëndësi për Ballkanin Perëndimor. Për shembull, për tregtinë, vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë rritur shkallën e hapjes, matur si pjesë e eksporteve ndaj PBB-së, nga pak se 40% paktën 80%.

Gjithashtu, përfundimi i procesit anëtarësimit OBT për gjashtë vendet rajon, nga aktualisht tre, do ishte një hap i rëndësishëm për rajonin. Zhvillimi i një Zone Ekonomike Rajonale, e miratuar nga udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor korrik 2017, do forconte tej tregtinë dhe investimet brenda rajonit dhe me Bashkimin Evropian. Për arritur një rritje qëndrueshme, do jetë e rëndësishme zhvillohen partneritete forta me sektorin privat, i cili mund plotësojë investimet nga sektori publik dhe sigurojë projektet japin ndikimin e nevojshëm.

 

  1. E ardhme e drejtuar drejt një sistemi dixhital

një botë karakterizuar nga zhvillime teknologjike shpejta dhe transformuese, vendet dhe bizneset duhet përshtaten për mbetur konkurrues. Ballkani Perëndimor ka treguar një rritje fortë mjedisit saj dhe disa vende kanë nisur iniciativa dixhitale për transformuar ekonomitë dhe shoqëritë e tyre.

Megjithatë, sofistikimi i biznesit mbetet ende shumë i ulët rajon, gjë tregon mungesën e integrimit dhe dendësisë industrisë dhe mbetet shumë për t’u bërë për siguruar rajoni përballojë presionet tregjet e tyre punës dhe japë përpjekje suksesshme për zhvilluar aftësitë e reja dhe aftësitë teknologjike gjitha industritë.

Për vazhduar nxitjen e një ekosistemi gjallë, rajoni duhet mbështesë start-upet, qasjen financa, si dhe bashkëpunimin midis bizneseve reja dhe atyre ekzistuese.

 

  1. Mbështetja e lidershipit gjeneratës ardhshme

Duke pasur parasysh sfidat domethënëse demografike rajon dhe ikjen e trurit, me cilën ballafaqohet rajoni, është e domosdoshme shfrytëzohet dinamizmi i rinjve rajon si aspektin e pjesëmarrjes tyre politikë dhe kontributin e tyre inovacion dhe sipërmarrje.

Përpjekjet aktuale nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) duhet mbështeten tej për arritur qëllimin e tyre për nxitur bashkëpunimin.

Liderët e rinj politikë duhet inkurajohen marrin pjesë proceset kombëtare dhe ndër-rajonale, ndërsa sipërmarrësit e rinj duhet marrin stimuj për filluar bizneset e tyre rajon. Adresimi i papunësisë rinjve dhe ofrimi trajnimeve rinjve, sidomos aftësitë teknike duhet lulëzojnë ardhmen, duhet jetë një prioritet kyç.

Forumi Ekonomik Botëror, si institucioni ndërkombëtar për bashkëpunimin publik-privat, ka nisur gjithashtu një iniciativë dialogut strategjik Takimin Vjetor 2018, duke bashkuar udhëheqësit politikë gjashtë Ballkanit Perëndimor, liderët e biznesit dhe investitorët, si dhe aktorët e tjerë relevantë rajonalë për një dialog se si forcohet Ballkani Perëndimor.

Duke njohur rolin e rëndësishëm sektori i biznesit mund luajë forcimin e investimeve dhe zhvillimit qëndrueshëm rajon, Forumi do vazhdojë këtë përpjekje, me një takim veçantë Sofje bashkëpunim me presidencën bullgare Këshillit Bashkimit Evropian.

Qëllimi është përparojë tre prioritetet kryesore, duke forcuar rritjen ekonomike dhe investimet nëpërmjet partneriteteve publike-private, duke ngritur një ekosistem dixhital orientuar drejt ardhmes dhe duke mbështetur udhëheqjen e gjeneratës ardhshme.

Progres i prekshëm është i mundur ardhmen e afërt për transformuar Ballkanin Perëndimor dhe është e domosdoshme ne mbështesim këto vende kalimin e tyre shoqëri transparente dhe gjithëpërfshirëse cilat mund lulëzojnë ardhmen dhe kontribuojnë stabilitetin dhe rritjen rajonale. Kjo ose ato mund bëhen një faktor i ri rreziku për Europën.

 

 

The post Tre prioritetet e Ballkanit Perëndimor appeared first on Revista Monitor.

Reklama