Home » Rahoveci nënshkruan marrëveshje me MAPL-në dhe DEMOS-in

Rahoveci nënshkruan marrëveshje me MAPL-në dhe DEMOS-in

Kryetari i Komunës Rahovecit, Smajl Latifi ka nënshkruar Marrëveshje për Bashkëfinancim Projekteve Komunën e Rahovecit me Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal dhe Helvetas Swiss Intercooperation menaxhuar nga Projekti DEMOS.

Bazuar marrëveshjen e nënshkruar, projektet cilët do bashkëfinancohen janë: “Ndriçimi publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues-Xërxe” dhe “Investime për krijimin e hapësirave gjelbëruese Rahovec”.

Shuma totale për realizimin e projekteve është vlerë para llogaritare prej 230 mijë e 493 euro. DEMOS do kontribuoj me 95 mijë e 493 euro nga Grand i performancës, kurse Komuna e Rahovecit për realizimin e këtyre projekteve, nga buxheti i sa për vitin 2018, do ndaj 135 mijë euro.

Nga kjo komunë kanë bërë ditur se mjetet e marra donacion nga projekti DEMOS, do shpërndahen këtë mënyrë: 75 mijë euro për projektin “Ndriçimi publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues-Xërxe” dhe 20 mijë e 493 euro për projektin “Investime për krijimin e hapësirave gjelbëruese Rahovec”.

Obligimet e Komunës Rahovecit janë, pas pranimit marrëveshjes nënshkruar dhe protokolluar, hartojë projektet zbatuese si dhe zhvillojë tërë dokumentacionin e nevojshëm projekti mos ketë pengesa realizim.

Reklama