Home » Bullgaria shënon rritje ekonomike në TM1 2018

Bullgaria shënon rritje ekonomike në TM1 2018

Ekonomia e Bullgarisë shënoi rritje prej 0.8 për qind tremujorin e parë vitit 2018, tha Instituti Kombëtar i Statistikave (NSI) një vlerësim flash 15 maj. terma realë, prodhimi i brendshëm bruto (BPV) Bullgari tre muajt e parë vitit ishte 21.24 miliardë lekë ose 10.86 miliardë euro.

terma vjetorë, rritja ekonomike tremujorin e parë ishte 3.5 për qind. NSI do njoftojë shifrat paraprake rritjes për tremujorin 7 qershor.

dhënat e përllogaritura nga vlerësimet e flash-it treguan se konsumi i brendshëm u tkurr me 0.4 për qind gjatë tremujorit parë (por ishte 2.4 për qind i lartë bazë vjetore), i cili u kompensua me një rritje prej 4.8 për qind formimit kapitalit fiks bruto (duke u rritur me 7.2 përqind krahasuar me tremujorin e parë vitit 2017).

Eksportet u rritën me 1.3 për qind gjatë tremujorit parë (dhe ishin 4.6 për qind larta krahasuar me njëjtën periudhë vitit 2017), ndërkohë importet ranë me 0.1 për qind krahasuar me tremujorin e mëparshëm (megjithatë ishin 6.8 për qind larta baza vjetore) . Hendeku tregtar tremujorin e parë ishte negativ dhe qëndroi 1.18 miliardë lekë, ose 5.6 për qind PBB-së.

Bullgaria ishte një nga 19 vendet e BE-së regjistroi rritjen ekonomike gjatë tremujorit parë vitit sipas një vlerësimi ‘flash’ nga trupi statistikor i BE-së Eurostat. / Sofia Globe

The post Bullgaria shënon rritje ekonomike në TM1 2018 appeared first on Revista Monitor.

Reklama