Home » Të rinjtë e Kosovës dhe Serbisë e dënojnë mbajtjen një minutë heshtje për kriminelin e luftës Haradin Bala

Të rinjtë e Kosovës dhe Serbisë e dënojnë mbajtjen një minutë heshtje për kriminelin e luftës Haradin Bala

Nisma e Rinjve për Drejtat e Njeriut Kosovë (YIHR Kosovë) dhe Nisma e Rinjve për Drejtat e Njeriut (YIHR Serbia) përmes një komunikate për media e dënojnë ashpër nderimin e kriminelit luftës Haradin Bala Parlamentin e Kosovës.

Bala është i vetmi anëtar i UÇK-së i dënuar për krime lufte Tribunalin e Hagës. Po ashtu organizatat e dënojnë veprimin e autoriteteve serbe për përfshirjen e Vinko Pandureviç, i dënuar për krime lufte korrik vitit 1995 Srebrenicë, dialogun e brendshëm mbi Kosovën.

Organziatat kujtojnë se aktgjykimin e parë shpallur 30 nëntor 2005, Bala u dënua me 13 vjet burg për torturë, trajtime çnjerëzore dhe vrasje lidhje me keqtrajtimin e tre burgosurve kampin-burg e Llapushnikut. Ai kishte rol “mbajtjen dhe zbatimin e kushteve çnjerëzore kamp”, duke ndihmuar vrasjen e një burgosuri dhe duke marrë pjesë vrasjen e nëntë burgosurve tjerë, cilët u dërguan malin Berisha dhe u vranë datë 25 ose 26 korrik vitit 1998. Dënimi i tij u konfirmua 27 shtator 2007 aktgjykimin e shkallës dytë rastin Limaj et al., ku Fatmir Limaj dhe Isak Musliu u shpallën pafajshëm.

Ndërsa, vetëm dy ditë parë, me ftesë Zyrës Qeverisë Serbisë Kosovë, Vinko Pandureviç ishte ftuar si ekspert tryezën e rrumbullakët kuadër dialogut brendshëm Kosovës.  Pandureviç, ish- komandant i Brigadës Ushtrisë Republikës Serbe, u dënua me 13 vjet burg bazë komandës dhe përgjegjësisë individuale për vrasjet, shfarosjen dhe përndjekjet Srebrenicë dhe vendet përreth gjatë muajit korrik vitit 1995”, thuhet komunikatën e përbashkët dy organizatave.

Sipas tyre, krimet e Pandureviç janë kualifikuar si krime kundër njerëzimit dhe shkelje e ligjeve ose zakoneve luftës.

Kështu, ne i bëjmë thirrje qeverisë Kosovës dhe Qeverisë Serbisë ndalojnë nderimet e kriminelëve luftës dhe përqendrohen procesin e pajtimit duke punuar bashku dhe me vendet e tjera rajonit për krijuar Komisionin Rajonal për Vërtetimin e Fakteve mbi Krimet e Luftës dhe shkeljet e tjera Rënda Drejtave Njeriut kryera territorin e ish-Jugosllavisë nga 1 janari 1991 deri 31 dhjetor 2001”, thuhet komunikatë, duke shtuar se krijimi i këtij komisioni mbështetet nga Nisma për KOMRA.

“Gjithashtu, ne i bëjmë thirrje autoriteteve Prishtinë mos hezitojnë punuari arritjen e drejtësisë për viktimat e luftës dhe mos pengojnë punën e Dhomave Specializuara Kosovës dhe Zyrës Prokurorit Specializuar Kosovës”, thuhet tej komunikatë.

anën tjetër, organizata konstatojnë se është përgjegjësi e autoriteteve Serbi mos përfshijnë kriminelët e luftës si Lazareviç, Sainoviç dhe rastin e fundit, Pandureviç, dialogun e brendshëm mbi Kosovën por as ndonjë detyrë tjetër publike.

Sipas tyre, shteti i Serbisë ka për obligim ndjek penalisht gjithë ata kanë kryer krime lufte, por edhe shfrytëzoj sistemin e edukimit formal për nxitur kulturën e përkujtimit viktimave luftës Kosovë.

Ne, si brez i rinjve nga Kosova dhe Serbia, gjithmonë do jemi kundër nderimit kriminelëve luftës. Ne do vazhdojmë kundërshtojmë rrëfimet e njëanshme historisë dhe do punojmë për edukuar rinjtë ndërtimin e paqes mes dy shteteve. Ne i bëjmë thirrje dy qeverive, dalin përtej deklaratave dhe bëjnë hapa konkretë procesin e pajtimit. Ne besojmë se asnjë marrëveshje e detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve nuk do mund sjellë paqe dhe zhvillim për dyja shoqëritë, pa u dënuar gjithë kriminelët e luftës dhe pa u nderuar gjitha viktimat e luftës nga dyja shtetet”, thuhet fund komunikatës.

The post Të rinjtë e Kosovës dhe Serbisë e dënojnë mbajtjen një minutë heshtje për kriminelin e luftës Haradin Bala appeared first on INSAJDERI.

Reklama