Home » Prokuroria kërkon nga Apeli dënim më të ashpër për të dënuarin për terrorizëm

Prokuroria kërkon nga Apeli dënim më të ashpër për të dënuarin për terrorizëm

Prokurori i Prokurorisë Speciale Republikës Kosovës, Sylë Hoxha, ka ushtruar ankesë Gjykatën e Apelit, kundër aktgjykimit Gjykatës Themelore Pejë, e cila Sokol Morinën, e kishte dënuar burgim me kusht për shkak pjesëmarrjes grupe terroriste Siri.

Gjykata Themelore Pejë, korrik vitit kaluar, Sokol Morinën e kishte shpallur fajtor për shkak veprës penale “organizim dhe pjesëmarrja grupe terroriste” dhe për këtë vepër i kishte shqiptuar dënim me tre vite burgim me kusht, dënim  i cili nuk ekzekutohet nëse ai nuk kryen ndonjë vepër penale brenda dy viteve.

E pakënaqur me këtë dënim, Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, i është drejtuar Gjykatës Apelit ku ka kërkuar ndaj akuzuarit Morina, shqiptohet një dënim i ashpër, shkruan Betimi për Drejtësi.

Sipas ankesës prokurorisë, gjykata e shkallës parë gabimisht ka aplikuar dispozitat e zbutjes dënimit ndaj akuzuarit Morina, pasi , për veprën penale për cili është dënuar Morina, parashihet dënim nga 5 deri 10 vite burgim.

Me këtë rast, shkalla e parë ka dënuar Morinën me dënim prej tre vite burgim, e është nën minimumin e paraparë, thuhet ankesën e prokurorisë.

Tutje, prokurori Sylë Hoxha, ka theksuar se rastin e akuzuarit Morina, nuk kemi pasur as pranim fajësisë, cilën rrethanë gjykata e shkallës parë ka mundur marrë si rrethanë lehtësuese.

Andaj, duke pasur parasysh peshën e veprës penale, dënimi sipas Prokurorisë Speciale, është i ulët, andaj e njëjta prokurori i ka propozuar kolegjit Apelit, ndaj akuzuarit Morina, shqiptohet një dënim i ashpër.

Kërkesën e Prokurorisë Speciale e ka përkrahur edhe Prokuroria e Apelit, e cila përmes një parashtrese dërguar Gjykatës Apelit, njëjtës, i ka propozuar ta miratoj si bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale.

anën tjetër, mbrojtësi i akuzuarit Morina, avokati Asdren Hoxha, e ka kundërshtuar ankesën e bërë nga ana e Prokurorisë Speciale.

Hoxha, fjalën e tij para kolegjit Apelit, tha se qëllimi i dënimit nuk duhet jetë, dëmtimi i akuzuarve, por rehabilitimi i tyre.

këtë rast, sipas Hoxhës, kemi bëjmë me një akuzuar ri moshë, i cili është penduar për veprën ka bërë dhe për tepër, nuk mund as ecë pasi ishte plagosur konfliktin Siri.

Edhe mjeku ka qenë gjatë shqyrtimit gjyqësor shkallë parë, ka thënë se dërgimi i Sokolit burg mund ketë si pasojë këtij fundit ti këputet këmba pasi ka nevojë non-stop për trajtime”, përfundoi fjalën e tij, avokati Hoxha.

The post Prokuroria kërkon nga Apeli dënim më të ashpër për të dënuarin për terrorizëm appeared first on INSAJDERI.

Reklama