Home » Të investosh për pamjen tënde dhe të investosh për arsimin dhe kulturën tënde

Të investosh për pamjen tënde dhe të investosh për arsimin dhe kulturën tënde

investosh për pamjen tënde, do thotë paguash për tërhequr vëmendjen e tjerëve…

Ndërsa investosh për arsimin dhe kulturën tënde, do thotë t’i bësh tjerët ‘paguajnë’ për vëmendjen tënde!

Reklama