Home » Të protestosh për një dënim të padrejtë

Të protestosh për një dënim të padrejtë

protestosh për një dënim padrejtë dhe pastaj dënohesh për këtë
protestë po ashtu me një dënim padrejtë, është sikurse kërcesh
liqen për ta shpëtuar njeriun është zgrip ngulfatjes, por
fatkeqësisht fund edhe ti ngulfatesh bashku me atë. Kësi lloj
gjërash ndodhin vetëm ujërat mashtrues, thellësi cilave
qëndron një rrymim i frikshëm nuk shihet syprinën e atij liqeni.

Burimi:Iljasa Salihu
 

Reklama