Home » Çka janë metalet dhe aliazhet ?

Çka janë metalet dhe aliazhet ?

Çka janë metalet dhe aliazhet ?

Metalet dhe aliazhet janë materiale rëndësishme cilat për shkak vetive tyre dhe përdorimit janë faktor kryesor i zhvillimit civilizimit qysh nga kohët parahistorike e deri sot.

Reklama