Home » Se çfarë mund të ndiej dhe se çfarë mund të mendoj…

Se çfarë mund të ndiej dhe se çfarë mund të mendoj…

Se çfarë mund ndiej dhe se çfarë mund mendoj, unë miri e di,
ndërsa se si mund dukem dhe se si mund flas a shkruaj, ju
miri mund ta vlerësoni!

Burimi:Iljasa Salihu
 

Reklama