Home » Ne kur ndodheshim në ndonjë vend…

Ne kur ndodheshim në ndonjë vend…

Enesi r.a. thotë: “Ne kur ndodheshim ndonjë vend , nuk faleshim para se t’i vendosnim (rehatonim) kafshët bartëse “.

Reklama