Home » Pas një kohe të gjatë errësire…

Pas një kohe të gjatë errësire…

Pas një kohe gjatë errësire, vijnë papritmas disa momente
madhështore. Janë ato momentet magjike, për cilat nuk do vinte
keq, sikur ato zgjatnin përgjithmonë!

Reklama