Home » Archives for Qershor 2013

Muaj: Qershor 2013

Copat e huaja intrabulbare duhet të largohen pasi që paraqesin :

Copat e huaja
intrabulbare duhet të largohen pasi që paraqesin :

a.    Rrezik për
zhvillimin dhe perzistimin e infeksionit intrabulbar

b.    Rrezik për ablacion të retinës
c.    Nuk paraqesin ndonji rrezik

Reklama