Home » Një thënie për të vërtetën

Një thënie për të vërtetën

E vërteta është si ilaçi i syrit, fillim djeg, pastaj bënë shikosh qart..!

Reklama