Home » Një thënie për heshtjen nga Dino Sesa

Një thënie për heshtjen nga Dino Sesa

Heshtjet e femrave janë gjithmonë një kërcënim. Heshtjet e femrave janë pagabueshme.

| Dino Sessa |

Reklama