Home » Për të bërë armiq…

Për të bërë armiq…

Për bërë armiq nuk ka nevojë shpallesh luftë, mjafton thuash vërtetën!

| Martin Luther King |

Reklama