Home » Një thënie për të vetmuarin

Një thënie për të vetmuarin

Për atë është shumë i vetmuar edhe zhurma është ngushëllim…
Thenie nga: ” Friedrich Nietzsche”
Reklama